Zwarte zwanen

Op een dag is sprake van een complete transformatie, maar iedereen probeert alles bij het oude te houden. De pandemie is de grootste gebeurtenis van dit tijdsgewricht en één die miljarden levens op z’n kop zette. Toch is er die sterke drang terug te gaan naar het oude ‘normaal’. Weinig landen geven daar meer blijk van dan Nederland, dat is vastgeklonken aan een premier die ‘wel wil blijven barbecuen’, die wil dat het ‘leuk’ blijft en huiverig is voor ‘teveel klimaat’ … Die premier leidt een land dat na de allergrootste crisis in driekwart eeuw besluit om met precies hetzelfde kabinet door te gaan. >>>

Scroll to Top