Skip to content

Zoek gewoon niet naar ‘het waarom’

    Elk mens doorloopt een zoektocht om zichzelf te leren kennen en vat te krijgen op wat het leven is. Die route is voor ieder mens anders. Het probleem aan de basis van veel psychische klachten – ook bij een burn-out – is volgens filosoof Welmoed Vlieger dat de meeste mensen de zoektocht niet eens aangaan. Begrijpelijk, in een wereld waarin ‘likes’ sneller te krijgen dan een antwoord op je eigen waarom, maar weerbaar worden we er niet van.

    Alles moet tegenwoordig van buiten komen, observeert Vlieger, gezeten aan de houten keukentafel in haar appartement. Er gaat iets kalmerends uit van haar aanwezigheid. Ze is rustig, ingetogen. Formuleert voorzichtig, zoekt nauwkeurig naar woorden, alsof ze gaandeweg het gesprek tot inzichten komt.

    Ze gebruikt oude woorden, van dode denkers: innerlijkheid, ziel. Niet verwonderlijk, voor een filosoof die haar eigen inspirator na een flinke dwaaltocht vond in een middeleeuwse mysticus, Meester Eckhart. Link

    Tags: