Skip to content

Zij zijn ons brein!

    Is voor dat handelen en denken wel een brein nodig? Sommigen antwoorden daarop bevestigend. In die optiek zijn de 85 miljard neuronen en zo’n 100.000 kilometer aan interne bedrading – zenuwvezels – in onze hersenen de noodzakelijke voorwaarde voor intelligentie. Ook dit is echter grotendeels schijn. Hoogwaardige intelligentie vereist een bepaalde organisatiegraad van de materie, maar er is geen dwingende reden om aan te nemen dat die materiële organisatie niet ook in silico zou kunnen worden gerealiseerd. LINK

    Tags: