„We weten dat onze geestelijke vermogens onbetrouwbaar zijn. We zoeken naar feiten die onze overtuigingen bevestigen. We negeren tegenargumenten, proberen alles in ons voordeel uit te leggen. Maar tegelijk koesteren we de illusie dat, nu we van deze neigingen op de hoogte zijn, we er ook niet langer last van hebben. Haha. Dus is het altijd de ander die met een scheve blik naar de feiten kijkt. Wie geeft ooit toe dat hij zichzelf niet kan vertrouwen?” Link

Categories: Archief