Skip to content

We kunnen álles eenvoudig genetisch veranderen

    Sinds 2016 is het mogelijk om snel en precies het DNA, ‘de software van het leven’, te herschrijven. Een reuzendoorbraak.

    Grondlegster Jennifer Doudna voorziet een nieuwe wereld, maar heeft ook een waarschuwing: niet te snel, want straks struikelen we nog over onze eigen voeten. Link

    Tags: