Het gewicht van alle door de mens gemaakte spullen is de afgelopen eeuw zo snel toegenomen dat ze inmiddels meer wegen dan al het leven op aarde bij elkaar. Dat becijferen Israëlische onderzoekers deze woensdag in Nature.

Bij dat leven – ze noemen het biomassa – rekenen ze alle planten, bacteriën, schimmels en dieren, op land en in zee. Ook de mens, zijn vee en de door hem verbouwde gewassen rekenen ze ertoe. „Het zijn levende entiteiten en die vallen derhalve binnen de definitie van biomassa”, laat Emily Elhacham, eerste auteur van het artikel, via mail weten. De vijf milieuwetenschappers die het onderzoek uitvoerden zijn verbonden aan het Weizmann Instituut in Rehovot.

De uitkomst onderstreept volgens hen de dominantie van de mens, en het nieuwe tijdperk dat we in zijn gegaan: het Antropoceen, waarin mensen zijn uitgegroeid tot een geologische kracht en het aanzien van de aarde op een ongekende manier beïnvloeden. We bepalen de loop van rivieren, boren tunnels door bergen, leggen eilanden aan. We mijnen, kappen, verslepen. En we bouwen.

In 1900 wogen de door de mens gemaakte spullen 3 procent van alle biomassa. Qua gewicht is die biomassa afgelopen eeuw min of meer gelijk gebleven op ruim 1 teraton – in kilo’s, een 1 met 15 nullen. In 2020 is het gewicht van mensgemaakte spullen voor het eerst boven dat van alle biomassa uitgestegen, zo berekenen de milieuwetenschappers. Voor hun onderzoek maakten ze gebruik van al bestaande databanken van bijvoorbeeld de mensgemaakte material stock, jaarvoorraden van huizen, bruggen, wegen, auto’s, apparaten, papier, glas, plastic, noem maar op. Dat ze de mens, zijn vee en zijn gewassen in de categorie biomassa meetellen, heeft trouwens geen groot effect. Het aandeel van de mens in die categorie is klein: 0,01 procent. Zo’n 90 procent van alle biomassa is plantaardig. >>>

Categories: Archief