De overheid probeert álles te redden. En daarmee trapt ze alleen maar op de rem. Net als tijdens de bankencrisis gebruiken we nu belastinggeld om systemen in de lucht te houden waarvan we eigenlijk al weten dat we ervanaf moeten. De sectoren waarvan de duurzaamheid in ecologische én economische zin al heel lang ter discussie stond, zoals de veehouderij, de luchtvaart en de sierteelt. Die stonden n.b. vooraan in de rij om steun te vragen.

Heel veel mensen in alle lagen van de samenleving voelen de urgentie tot verandering. Vroeger noemden we het een onderstroom, maar het is nu een brede beweging die de basis aan het leggen is voor een heel ander soort samenleving. Dat is misschien lastig te zien, want het is een gefragmenteerde beweging – binnen bedrijven, in wijken, bij ambtenaren en bij individuele onderzoekers. Het lijkt allemaal klein, maar die mensen worden gedreven door eenzelfde motivatie en ze zijn aan het experimenteren in dezelfde richting. >>>

Categories: Archief