Skip to content

Verdeling lasten

    Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam naar buiten met cijfers over de inkomstenbelasting. De hoogste klasse betaalt fors, meer dan altijd wordt gedacht. Het idee dat de rijken maar weinig bijdragen aan de welvaartsstaat is dan ook pertinent onjuist. De 25 procent meest rijken droegen in 2013 € 55 miljard af aan de staat. De onderste 25 procent van de Nederlandse samenleving draagt zo’n 3 procent bij.

    De Franse econoom Thomas Piketty, die waarschuwt voor de toenemende ongelijkheid in de wereld, krijgt bijval uit onverwachte hoek. Bill Gates, de op één na rijkste man ter wereld, recenseerde zijn boek, en blijkt het eens te zijn met de belangrijkste conclusies.

    Tags: