Tjeenk Willink

‘De politiek is niet bij machte op eigen kracht te veranderen’ Eigenlijk had hij geen zin in het informateurschap dit voorjaar. Toch stapte Herman Tjeenk Willink (79) weer op zijn fiets. „De gevaren van de uitholling van de democratische rechtsorde zijn te groot.” >>>

Scroll to Top