Select Page

De wereld ligt totaal niet op koers om de opwarming op 2 graden te houden, zei het VN-klimaatpanel IPCC, laat staan 1,5 graad.

Ondertussen blijft de vervuilende energiehonger in de wereld groeien, aldus het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De klimaatverandering sluipt voort. Aanpassen moet, zegt Verkooijen, klimaatadaptatie in jargon. Huizen dienen sterker te worden, dijken hoger, landbouwgewassen droogtebestendig.

Aan Verkooijen de taak om deze nieuwe “inconvenient truth”, een ongemakkelijke waarheid, bij leiders tussen de oren te krijgen. “Gevolgen van klimaatverandering worden deels onafwendbaar. Iedereen krijgt ermee te maken, van ontwikkelingslanden tot rijke metropolen. Droogte, orkanen, overstromingen, hevige plens- en hagelbuien. Landen moeten zich daartegen gaan weren.” Die aanpassing, adaptatie, gaat op twee manieren. Het gaat zowel om het bouwen van bescherming tegen extremer weer, als het leren leven in een nieuw klimaat. “Dat besef leeft nauwelijks”, zegt hij. Link