Milieu

Afscheid van Newton

De ader van frivoliteit die door de paleolithische kunst lijkt te lopen kan voortgekomen zijn uit een correcte perceptie van de plaats van de mens in de wereld. Onze voorouders namen een lage plek in de voedselketen in, althans vergeleken met de megafauna, maar tegelijkertijd waren zij in staat om te begrijpen en te verbeelden hoe laag die plek was. Zij wisten dat ze vlees waren, en zij leken ook te wéten dat ze wisten dat ze vlees waren – vlees dat kon denken. En dat, als je er lang genoeg over nadenkt, is bijna grappig.>>>

Natuurbeheer?

Toen omstreeks 1900 het besef doordrong dat de natuur in rap tempo aan het verdwijnen was, ontstond het beeld van een ongelijke strijd tussen mens en natuur, waarbij hooguit een paar ‘natuurmonumenten’ gered konden worden. Op het dieptepunt van de vaderlandse biodiversiteit, zo rond 1970, leek zelfs dat te hoog gegrepen. Maar er volgde een omslag. Nu, tijdens de ‘tweede domesticatie’, gaat het nog steeds om het manipuleren van de natuur, ‘maar om de natuur te behouden en te ondersteunen’. Sommige van die pogingen zien er knullig uit, zoals de introductie van grote grazers. Andere slagen wonderwel, zoals de Marker Wadden. Bezoekers hebben nauwelijks in de gaten dat elke zandplaat, elke geul, elke steen in dit nieuwe stukje natuur volgens plan is aangebracht. En dat het permanent onderhoud vergt. Al was het maar om te voorkomen dat de wilg straks alles overwoekert. >>>

Synthetische wolken

Een boek over ‘mensen die problemen proberen op te lossen die zijn gecreëerd door mensen die problemen probeerden op te lossen’. >>>

Duurzaam vliegen bestaat niet

Vliegtuigbouwers en verwachten allebei dat de luchtvaart de komende twintig jaar nog 40.000 nieuwe vliegtuigen gaat bouwen. Dat leidt tot een verdubbeling van En omdat al die nieuwe vliegtuigen zeker twintig of dertig jaar op kerosine gaan vliegen, gaat de CO2-uitstoot door het dak.

De afgelopen jaren is het debat over vliegen Ineens staat niet alleen de groei van Schiphol, maar ook een manier van leven ter discussie. >>>

Biodiversiteit

In een krappe eeuw is het Nederlandse landbouwlandschap totaal veranderd: bloeiende weilanden vol insecten en vogels hebben plaatsgemaakt voor strakke groene grasakkers. Hoe dat in zijn werk ging? Aan de keukentafel van de boer, met een kop thee, een biscuitje, en een voorlichter van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. >>>

Scroll to Top