Skip to content

Milieu

Breng de heg terug

  Knipheggen, struwelen, meidoornhagen, houtwallen, wilgenpaadjes, rietkragen, kruidenranden, plas-drasoevers, slootjes, bloemenakkers, knotessen: er zijn wel honderd elementen die het agrarische landschap weer interessant kunnen maken voor de natuur. Stuk voor stuk lullige elementjes misschien, zegt Jaap Dirkmaat, maar wat wordt het landschap weer rijk en interessant als je ze allemaal combineert. Zoals vroeger, voor die vermaledijde ruilverkaveling toen ons landschap werd vernacheld tot een grote vlakte omdat machines daar beter bij kunnen. >>>

  Important green technology

   If livestock production is replaced precision fermentation, it creates what could be the last major opportunity to prevent Earth systems collapse, namely ecological restoration on a massive scale.

   The most interesting developments use no agricultural feedstocks. The microbes they breed feed on hydrogen or methanol – which can be made with renewable electricity – combined with water, carbon dioxide and a very small amount of fertiliser. They produce a flour that contains roughly 60% protein, a much higher concentration than any major crop can achieve -soy beans contain 37%, chick peas, 20%-. When they are bred to produce specific proteins and fats, they can create much better replacements than plant products for meat, fish, milk and eggs. And they have the potential to do two astonishing things. >>>

   Beschaving?

    In Nederland worden dagelijks ongeveer 1,7 miljoen dieren geslacht na een kort en bar leven. Zij hebben niemand iets misdaan. Varkens worden in slachthuizen nog steeds levend gekookt, kalfjes en schapen levend gevild, haantjes vergast. Ook allemaal wezens met gevoel … een eigen persoonlijkheid.

    Het is onbegrijpelijk dat er ook door kritische mensen nog zo laconiek over grof geweld tegen dieren wordt gedaan. Misschien komt het omdat het zo normaal is dat mensen het niet als geweld herkennen. Hier een antwoord>>>

    Acht miljard

     Er heeft elf jaar gezeten tussen de ‘dag van zeven miljard’ –-31 oktober 2011- en deze dag van acht miljard. Over de groei van twee naar drie miljard deden we nog 33 jaar. >>>

     18 miljoen mensen>>>

     Vrienden van Xi

      Het is eco-terrorisme, wat de Chinezen ons aandoen. De Chinezen beloven luchtfilters, maar doen niets. Behalve de staalproductie opschroeven: drie keer zoveel als voorheen. Die informatie krijgt hij van vrienden die in de fabriek werken. Zodra die hun mond opendoen worden ze ontslagen en dat hun lucht vergiftigd wordt nemen ze voor lief.’ >>>

      ‘Iets’ doen

       Vorige week schreef de Wereld Meteorologische Organisatie -WMO- met nauwelijks ingehouden woede over „de zoveelste onheilspellende waarschuwing voor klimaatverandering”: de concentratie van de drie belangrijkste broeikasgassen – kooldioxide, methaan en lachgas – in de atmosfeer bereikte vorig jaar een nieuw record. Driekwart van alle energie wereldwijd wordt nog steeds opgewekt met fossiele brandstoffen. Zolang dat niet verandert, zal de temperatuur blijven stijgen. >>>

       De schijnidylle van het platteland

        Door goedkope, gezonde, plantaardige eiwitten via het spijsverteringskanaal van productiedieren om te zetten in dure, ongezonde dierlijke eiwitten gaat de helft van de dagelijkse calorieproductie en een substantieel deel van onze dagelijkse watervoorraad voor menselijke consumptie verloren. Met enorme sociale gevolgen. Die bovendien gepaard gaan met ongekende ecologische schade.

        Hoe is het te begrijpen dat de immense milieugevolgen en gezondheidseffecten van de buitensporige hopen stront van de 650 miljoen! slachtdieren -zet dat in verhouding … de hetze tegen wolven die een paar schapen van ‘hobbyboeren’ verorberen- die er jaarlijks in Nederland doorheen worden gedraaid ook door de buren ervan nog altijd met de mantel der liefde worden toegedekt? Hoe levenloos het boerenland in feite is? Dat schatrijke boeren door armlastige Nederlanders met een grief jegens de staat worden gezien als medestanders? Dat we massaal trappen in het verhaal dat ‘onze’ boeren ‘ons’ voeden, terwijl tachtig procent wordt geëxporteerd en omgekeerd zeventig procent van ons voedsel uit het buitenland komt? >>>

        ‘Eet een ei en je krijgt de Duivel erbij‘ – Tekening Saskia Pfaeltzer

        Minder boeren?

         Geen probleem. De Nederlandse akkerbouw levert per jaar vijfentwintig miljard kilo voedsel, maar dat is vooral beestenvoer. Mais bijvoorbeeld, en suikerbietenpulp. Ook Nederlandse tarwe gaat grotendeels naar varkens en kippen. Je kunt er best brood van bakken, maar dat is compact en hard terwijl de consument luchtig, veerkrachtig brood wil. Daarom gebruikt de Nederlandse bakker Franse tarwe. >>>

         ‘Nog één en dan is de wereld eindelijk van onszelf’ – Tekening Saskia Pfaeltzer

         Lobbying against Biodiversity

          Researchers found that 89% of engagement by leading industry associations in Europe and the US is designed to delay, dilute and block progress on tackling the biodiversity crisis, which scientists say is as serious as the climate emergency. Just 5% of support was positive and the remaining 6% was mixed or neutral, according to the climate thinktank InfluenceMap. >>>

          Bouw in hogere gebieden

           Nederland moet nu al maatregelen nemen om een zeespiegelstijging van meer dan een meter eind deze eeuw het hoofd te bieden. Dat is de belangrijkste conclusie van een rapport van Deltares. Overheden moeten alle grote investeringen in woonwijken en industrie beoordelen op de gevolgen. Dit om te voorkomen dat huidige investeringen de latere keuzes voor strategieën tegen de zeespiegelstijging beperken, schrijven de onderzoekers. Deltares concludeert ook dat huidige plannen sommige mogelijke maatregelen tegen zeespiegelstijging bemoeilijken, zoals de bouw van woonwijken in lager geleden delen van Nederland. >>>

           Al in 2006

            Niemand kan zeggen dat er niet al jaren voor gewaarschuwd is. Al in 2006 legde econoom Nicholas Stern van de London School of Economics in een lijvig rapport in opdracht van de Britse regering uit dat het heel verstandig zou zijn om de uitstoot van broeikasgassen snel te reduceren, hoewel dat gigantische investeringen zou vergen en hoewel er op dat moment met het klimaat nog niet zo veel aan de hand leek. Die investeringen waren volgens Stern nog altijd vele malen goedkoper dan achteraf moeten betalen voor de klimaatontwrichting die ons anders zeker te wachten stond – zie de wereldwijde droogte, bosbranden en overstromingen van deze zomer. >>>

            Rokkenkapitalisme

             Individuele boeren zagen de stikstofcrisis mogelijk niet aankomen. Maar de Rabobank is al meer dan dertig jaar op de hoogte van wat de bank traditiegetrouw het ‘mineralenoverschot’ noemt. De Tweede Kamer riep dan ook onlangs in een motie op om te onderzoeken hoe de bank gedwongen kan worden om mee te betalen. ‘Rabobank heeft de afgelopen jaren de sector willens en wetens de verkeerde kant op geduwd’, stelde PVDA-Kamerlid Joris Thijssen. ‘Ze mogen nu meebetalen aan de noodzakelijke transitie.’ De bank wijst elke verantwoordelijkheid van de hand. >>>

             Voetafdruk in smeltend ijs

              Is dit wel een expeditie. Is dit niet gewoon een cruise met wat wetenschappelijke excursies? Poolveteraan Ko de Korte heeft wel een antwoord. Voor de passagiers die deze reis zelf moeten betalen is het een cruise. Voor de wetenschappers die op kosten van de belastingbetaler meevaren, noemen we dit een expeditie. En er valt wat voor te zeggen. Drie keer per dag schuiven we aan tafel, tijdens de lunch en diner worden we bediend door eeuwig lachend Filippijns personeel. Dat voelt voor de nodige deelnemers, en ook voor mij, wat ongemakkelijk. De Aziatische bemanning werkt vaak maanden aan één stuk, zeven dagen per week, tegen lage lonen. Eén keer per jaar keren ze kort terug naar hun familie. Kan dat wel, een expeditie met als thema duurzaamheid en klimaatverandering die gebruik maakt van een vervuilend cruiseschip; een schip dat bovendien onderdeel uitmaakt van een wereldwijd systeem van goedkope arbeid en massatoerisme. Om het ongemak te vergroten staat halverwege de reis ook nog eens een feestavond op het programma. Terwijl de gletsjers aan de horizon smelten, roken op het achterdek de barbecues met grote lappen vlees … >>>

              De overheid faalt

               De overheid probeert álles te redden. En daarmee trapt ze alleen maar op de rem. Net als tijdens de bankencrisis gebruiken we nu belastinggeld om systemen in de lucht te houden waarvan we eigenlijk al weten dat we ervanaf moeten. De sectoren waarvan de duurzaamheid in ecologische én economische zin al heel lang ter discussie stond, zoals de veehouderij, de luchtvaart en de sierteelt. Die stonden n.b. vooraan in de rij om steun te vragen.

               Heel veel mensen in alle lagen van de samenleving voelen de urgentie tot verandering. Vroeger noemden we het een onderstroom, maar het is nu een brede beweging die de basis aan het leggen is voor een heel ander soort samenleving. Dat is misschien lastig te zien, want het is een gefragmenteerde beweging – binnen bedrijven, in wijken, bij ambtenaren en bij individuele onderzoekers. Het lijkt allemaal klein, maar die mensen worden gedreven door eenzelfde motivatie en ze zijn aan het experimenteren in dezelfde richting. >>>

               Gaia – Welkom in het Novaceen

                De aarde en de atmosfeer en alle levende organismen die zich daar bevinden vormen samen een geheel dat zijn compositie reguleert zodat er leven op kan voortbestaan. Een superorganisme, noemt Lovelock dat. Door deze zelfregulering blijven onder meer de temperatuur van de lucht en de oceanen en de concentraties van gassen in de atmosfeer binnen een bepaalde bandbreedte, zodat de chemische en biologische kringlopen van levende organismen kunnen blijven bestaan – vergelijkbaar met de terugkoppelingssystemen in zijn radio. ‘Het is erg bijzonder: we hebben bijvoorbeeld zo’n laag gehalte aan koolstofdioxide in onze atmosfeer vergeleken met andere planeten. Waarom? Omdat dat nodig is om het leven in stand te houden, en zonder datzelfde leven zou het ook niet langer in stand worden gehouden. Met veel meer CO2 is het veel te heet voor levende wezens. >>>

                Het draait om voedsel

                 Ongeveer de helft van Nederland bestaat uit eentonig grasland en snijmais: eten voor koeien n.b. Wat is de waarde van de Nederlandse landbouw dat we er zo veel ruimte voor opgeven? Veebedrijven genereerden in 2021 nog geen half procent van het BBP recentste cijfers. De toegevoegde waarde van de Nederlandse landbouw als geheel kwam in 2021 op anderhalf procent – vier procent als je de industrie en handel eromheen meerekent; vergelijkbaar met de sector cultuur en media. >>>

                 Klimaatbeleid duur?

                  Wie moet de mondiale operatie ‘van-de-kolen-af’ gaan betalen? Lang leefde bij het IMF het geloof dat het geld vanzelf naar de juiste plek zou vloeien, als overheden CO2-uitstoot maar correct zouden beprijzen. Bedrijven en burgers zouden de maatschappelijke CO2-prijs dan echt moeten betalen, in de vorm van belastingen op uitstoot of via CO2-emissierechten voor bedrijven. Die prijsprikkel zou fossiele energie vanzelf onaantrekkelijk maken: de markt zou ook hier zijn werk doen>>>

                  Airco’s zijn een deel van het probleem

                   De snelle groei van het aantal airco’s wordt niet alleen aangewakkerd doordat het warmer wordt en het aantal hittegolven toeneemt. Ze worden ook populairder doordat meer mensen zich zo’n apparaat kunnen veroorloven. Van de drie miljard mensen op de heetste plekken van de planeet heeft slechts 8 procent een airco – tegenover 90 procent van alle huishoudens in Japan en de VS. Daar komt inmiddels snel verandering in. De verwachting is dat alleen al in India tot het midden van de eeuw 1,1 miljard airco’s verkocht zullen worden. De middenklasse in dit soort opkomende economieën kan zich vaker een apparaat permitteren. >>>

                   Boeren die zich lieten uitkopen

                    Een stoppers-, sanerings- of uitkoopregeling heeft als doel een agrarisch bedrijf op te heffen. De overheid betaalt een bedrag voor bijvoorbeeld de fosfaatrechten, de dieren en de stallen. De boer blijft met zijn huis en de grond achter. Die kan hij desgewenst verkopen aan collega-boeren of de overheid. Timmerman was een van de 497 boeren die in 2017 meededen met de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties, bedacht om de fosfaatproductie terug te dringen. Van de latere subsidieregeling Sanering varkenshouderijen, maakten nog eens 278 varkensboeren gebruik. >>>

                    Herenboerderijen bevrijden ons van de supermarkt

                     We hebben een systeem nodig dat goed is voor “planet, people and profit” … De bodem en de natuur worden nu vernietigd en burgers zijn het contact met hun voedsel kwijt. De boeren houden er niets aan over. Alleen de supermarkten, banken en de agro-industrie verdienen eraan. >>>

                     Het voedselbos is aan een opmars bezig. Bij bijna elke grote stad bestaan er wel initiatieven waar op den duur noten, vruchten en kruiden geoogst kunnen worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht dat Nederland in 2030 duizend hectare aan voedselbos heeft. >>>

                     Een compleet andere planeet

                      Een kantelpunt betekent dat het systeem zodanig verstoord is dat het overgaat op een ander pad. Neem ons klimaat. Het klimaat laat een golfbeweging zien tussen een glaciale en een interglaciale toestand. De afgelopen elfduizend jaar, in het Holoceen, was het klimaat erg gunstig voor mensen, en opvallend stabiel. Het is bijna niet meer dan 1,0 graad Celsius uitgekomen boven wat tot voor kort gemiddeld was. Maar door menselijk ingrijpen zijn we dat pad aan het verlaten.’ Met andere woorden: we zijn gevaarlijk dicht in de buurt van een ecologisch kantelpunt. ‘We zitten nu op 1,2 graad en we zien nu al extreme weersomstandigheden toenemen. Wat als we naar 2,0 graden gaan? Het lijkt erop dat de aarde dat in drie miljoen jaar nog niet heeft meegemaakt, veel langer dan er mensen bestaan. We krijgen een compleet andere planeet. >>>

                      We worden gewaarschuwd. Al minstens vijftig jaar

                       Te denken dat alleen het denken is wat een mens een mens maakt is een onvolwassenheid. Te denken dat de wereld bij de mensen stopt is een onvolwassenheid. Het is een goed begin misschien, om naar de mensenwereld te kijken. Maar wie daar ophoudt, wie een leven lang alleen maar in dat domein blijft leven, kijken en ademen. Die mist eigenlijk het grootste gedeelte. Die mist het domein van de andere wezens. De dieren, de planten, de schimmels, de mossen, de rotsen, de vuurvliegjes, de rivieren en het vuur. De wilde wereld. Het is niet makkelijk om er echt iets van te begrijpen. Je moet er jaren voor naar de natuur kijken. De dieren leren kennen. Echt leren kennen. Weten dat je een aap die je op een afstand ziet al een keer gezien hebt. Weten wat zijn gewoontes zijn, waar hij van houdt, waar hij niet tegen kan. Na een tijdje leer je hoe je hem kan roepen, zodat hij naar je toe komt. Tot heel vlakbij. Daar gaat ongelofelijk veel tijd overheen. Het is een heel andere wereld waar je dan in belandt. Een heel andere. Veel tragere tijd. >>>

                       Rijke boerenlobby laat ons stikken

                        In mei 2019, toen de stikstofcrisis het land plotsklaps stilzette, moest de landbouw- en stikstofminister een plan bedenken om de uitstoot terug te dringen en economische activiteit weer mogelijk te maken. Veel pogingen mislukten. De snelheidsverlaging voor autoverkeer had weinig effect. Haar plan voor eiwitarm veevoer verdween na luid boerenprotest weer in de la. En de weinig doelgerichte uitkoop van varkensboeren bleek vooral een geschenk voor de sector zelf, met nauwelijks effect voor de natuur. Om in de tussentijd de vergunningverlening voor bedrijven weer op gang te brengen, ontwierp de minister met de provincies een nieuwe markt waarop ondernemers ‘stikstofrechten’ aan elkaar zouden kunnen verkopen. Daling van uitstoot, zo verzekerde de minister bij de introductie, was het ‘uitgangspunt’. Het tegenovergestelde staat echter te gebeuren, blijkt nu het systeem in bijna alle provincies is ingevoerd. Weinigen hebben het nog door, maar de markt zorgt niet voor een daling, maar maakt juist een reusachtige stijging mogelijk. Met de stikstofmarkt werd een ‘tikkende tijdbom’ van natuurschade gecreëerd. >>>

                        Wat het effect is als de boerenlobby dit wint. >>>

                        Jan Anker is de baas van Royal A-ware, een zuivelgigant -omzet vorig jaar 2,2 miljard euro, winst 51 miljoen- met tientallen dochterbedrijven in kaassoorten, room, yoghurt … Het eigen vermogen van Royal A-ware stond in 2020 op 120 miljoen euro, waarmee Jan Anker de Quote 500 haalde. Met twee andere landbouwreuzen annex familiebedrijven is A-ware ook actief in het stikstofdebat: zacht op de Haagse relaties, hard op de inhoud. Het zijn de veevoedergigant Royal De Heus, waarvan de eigenaar, de familie De Heus, volgens Quote de vijfde rijkste familie van het land is, met een eigen vermogen van 1,4 miljard euro. En de VanDrie Group, een wereldspeler in mestkalveren. Het eigen vermogen van de familie Van Drie wordt geschat op 1,2 miljard euro. Voor deze agromiljardairs betekent een kleinere veestapel vrijwel zeker krimp van hun vermogen. >>>

                        Naast het zaaien van twijfel en het steunen van Agractie financieren deze agromiljardairs ook de website Agri Facts. Follow the Money onthulde begin 2020 dat het niet om een onafhankelijk platform gaat, maar dat het wordt gefinancierd door de agro industrie. Eind 2021 -het stikstofdebat was in volle gang- maakten Royal A-ware, Royal De Heus en de VanDrie Group zelf bekend dat ze de website drie jaar lang jaarlijks met 225.000 euro zouden gaan ondersteunen. >>>

                        Denemarken al decennia koploper

                         Conversiechecks voor boeren, samenwerking met supermarkten, aanbestedingsprogramma’s voor openbare keukens, een breed politiek draagvlak. De totaalbenadering is de kern van het succesvolle biologische landbouw- en voedselbeleid, zegt Carsten Daugbjerg, hoogleraar landbouw en voedselbeleid aan de Universiteit van Kopenhagen. Hij deed er een studie naar, voor een boek over effectief Scandinavisch beleid. Het Deense beleid leunt op het stimuleren van zowel de vraag- als aanbod, zegt hij. In zijn studie noemt hij dat active market development policy. Ook de Europese Farm-to-Fork-strategie maant lidstaten de markt voor biologische producten te stimuleren. >>>

                         De prijs van veevoer

                          Ook al zeggen veevoederbedrijven als ‘ForFarmers’ dat ze echt de ontbossing willen stoppen … het is duidelijk dat zij koste wat het kost hun ‘business as usual’ willen voortzetten. Hun brancheorganisaties lobbyen zich drie slagen in de rondte om een sterke Bossenwet tegen te houden. Want onder die wet is het afgelopen met de schimmigheid. Dan moeten de bedrijven aantonen waar precies hún soja, vlees of palmolie vandaan komt. >>>

                          ‘De heilige natuur’

                           Zou u zeggen dat die Chinezen die zo geïnteresseerd waren in die westerse ideeën en die tegelijkertijd de notie van qi koesterden, mensen waren die logos en mythe wisten te combineren. „Jazeker!” En waren zij de enigen? „Nee, de Grieken konden dat ook. Het is in de moderne wereld dat we logos en mythe zo uit elkaar gehaald hebben.” >>>

                           Fossiele bestuurders

                            Investico ontrafelde voor De Groene Amsterdammer, Trouw en Vers Beton het fossiele optimisme van de Nederlandse havens. We onderzochten de businesscases voor de Tweede Maasvlakte, Zeesluis IJmuiden en Zeesluis Terneuzen: de grootste rijksprojecten voor vaarwegen van de afgelopen twintig jaar. Ook voor toekomstige investeringen gingen wij na op welke toekomst zij rekenen. Daaruit blijkt dat het fossiele groeidenken diep verankerd zit in de hoofden van havendirecteuren, wethouders en ministers. De toekomstscenario’s die dit soort investeringen onderbouwen negeren tot op de dag van vandaag de klimaatdoelen. >>>

                            Waterstof als dé oplossing?

                             De uitdagingen rond kosten, capaciteit en balans vormen de belangrijkste redenen dat wordt gekeken naar waterstof. ‘Waterstof biedt eigenlijk een oplossing voor al die drie uitdagingen.’ De grote Nederlandse troef is de bestaande infrastructuur van het gasnetwerk die de komende jaren moet worden omgevormd tot ‘waterstof backbone’. Dat is relatief eenvoudig te doen. ‘Via pijpleidingen kun je tegen lagere kosten veel grotere volumes energie naar land transporteren. Transport van moleculen waterstof via een pijp is vijf tot tien keer zo goedkoop als het transport van elektronen in elektriciteitskabels.’ >>>

                             Volledig elektrisch?

                              Afgelopen week zei de topman van de Amerikaanse elektrischeautostart-up Rivian dat 90 procent van de toekomstige batterijtoeleveringsketen in feite nog niet bestaat. Best eng voor een autoconcern dat een strategie moet uitstippelen voor de komende vijf tot tien jaar. Ook is onzeker of de toevoer van batterijgrondstoffen als lithium snel genoeg kan meegroeien. Luman merkt nog iets anders op: op elektrische auto’s is het niet altijd even gemakkelijk winst maken. Op auto’s met een brandstofmotor zijn de marges nu nog veel groter. Dat kan ook meespelen in de keuze er voorlopig minder fanatiek op in te zetten. Milieuorganisaties koesteren doorgaans een vergelijkbare scepsis jegens de hybride strategie. Zij verdenken automerken met zo’n beleid ervan dat ze hun investeringen in de brandstofmotortechniek willen beschermen – en daardoor vervuilender blijven dan nodig is. >>>

                              We are messy

                               People do sacrifice for our children, take the right steps. But the same people who will buy a solar panel and heat pump will buy an SUV People will stop eating meat, then fly for a vacation in Toscana. We are messy, hard-to-define individuals. We are subject to fashions and whims — this is the beauty of humanity. Most of us are trying to do the right things with climate, but it is difficult when you have to move on the energy front, food front, materials front. People have to realize that this problem is unprecedented because of the numbers — billions of everything — and the pressure of acting rapidly as we neveracted before. This doesn’t make it hopeless, but it makes it excruciatingly more difficult. >>>

                               De ‘oplossing’ van David Attenborough

                                Het ‘voedselproduct’ wat ons kampioen export maakt, is niet lekker. Het zijn bloemen. We doen er vooral alles aan om een groeiende wereldbevolking van bloemen te voorzien! Dat kost bergen kunstmest en CO2. En dankzij de sierteelt gebruikt Nederland de meeste pesticiden per hectare van heel Europa.

                                Als we bloemen niet meerekenen, is Nederland helemaal niet de op één na grootste voedselexporteur, maar Duitsland … u hebt het overgenomen van een veelgelezen stuk in National Geographic, waarin dezelfde fouten worden gemaakt die u maakt.

                                Alsnog exporteren we veel voedsel, dus dit is niet het belangrijkste feit dat u mist. Het punt is: Nederland speelt vals. We hebben twee trucs om zo veel voedsel te exporteren met zo weinig landoppervlak. En die hebben weinig met het behoud van biodiversiteit te maken. >>>

                                Renewable energy’s biggest problem

                                 In the Swiss municipality of Arbedo-Castione, a 70-meter crane standstall. Six arms protrude from the top, hoisting giant blocks into the sky. But these aren’t building blocks, and the crane isn’t being used for construction.

                                 The steel tower is a giant mechanical energy storage system, designed by American-Swissstartup Energy Vault, that relies on gravity and 35-ton bricks to store and release energy.
                                 When power demand is low, the crane uses surplus electricity from the Swiss grid to raise the bricks and stack them at the top. When power demand rises, the bricks are lowered, releasing kinetic energy back to the grid. It might sound like a school science project, but this form of energy storage could be vital as the world transitions to clean energy. >>>

                                  

                                 De natuur in wanklanken

                                  Het was geen verrassing en toch waren we verrast. In snelheid genomen. De Amerikaanse computerpionier Jay Forrester legde al in de herfst van 1971 op de Nederlandse televisie uit hoe dat kon. Mensen verwachten dat oorzaak en gevolg helder waarneembaar zijn. Je laat een glas vallen: de vloer is nat. Maar in complexe systemen is die koppeling helemaal niet zo eenvoudig te begrijpen. De interacties tussen de aparte onderdelen kunnen gevolgen hebben die wij helemaal niet zien aankomen. We konden dus maar beter niet langer op onze intuïtie vertrouwen, aldus Forrester, want niet zelden maakt de mens een situatie erger omdat hij onvoldoende begrijpt hoe de verschillende onderdelen eigenlijk op elkaar inwerken. Een wijze les, maar we hebben die ons niet eigen gemaakt. >>>

                                  Plantaardig dieet geeft dubbele klimaatwinst

                                   Wanneer de inwoners van de 54 rijkste landen overgaan op een voornamelijk plantaardig dieet, wordt voor hun voedselproductie jaarlijks ruim 60 procent minder CO2 uitgestoten dan nu het geval is. En het mes snijdt aan twee kanten: een dieetomslag biedt ook de potentie om tussen nu en het einde van de eeuw zo’n 100 gigaton CO2 extra vast te leggen, door op het land dat niet meer gebruikt wordt voor vleesproductie de oorspronkelijke vegetatie terug te brengen. >>>

                                   Uit het leven van een zomereik

                                    Word ik straks nog serieus genomen? Ik ben bioloog, en wetenschapsredacteur. Antropoloog Anke Tonnaer lacht als ze over mijn zorg hoort. Ze is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Alleen al dénken over bezielde natuur is in onze cultuur een taboe. Je mag het er niet over hebben, het wordt belachelijk gemaakt. Ik knik. Ik herinner me een van de artikelen die ik heb gelezen. Daarin wordt het the demon of ridicule genoemd.

                                    Ze vertelt dat de filosofie, de sociologie en de antropologie vijftien jaar geleden meer aandacht begonnen te krijgen voor de relatie tussen de mens en niet-menselijke wezens. Binnen de antropologie is er inmiddels een nieuwe, brede tak gegroeid, multispecies ethnography. Natuur wordt nog steeds hoofdzakelijk in economische termen bezien. Maar de wal is het schip aan het keren, zegt Tonnaer. „De realiteit is ons aan het inhalen, met al die milieuproblemen.” Steeds meer mensen hebben het gevoel, hier moet iets veranderen. >>>