Samenleving

Microsoft-cloud in Middenmeer

Het is sinds kort dat het Amerikaanse techbedrijf vreemde ogen toelaat binnen de Nederlandse datacenters. Er komen weleens audit-teams langs, om voor klanten te controleren of het datacenter aan alle eisen voldoet. Maar voor de buitenwereld moest jarenlang geheim blijven dat deze datacentra überhaupt van Microsoft waren.

Van die geheimzinnigheid heeft de techreus achteraf spijt. Maandagavond krijgen omwonenden voor het eerst tekst en uitleg over de uitbreidingsplannen en slepende vergunningenkwesties. Eigenlijk is dat zes jaar te laat, erkent Microsoft. Elsinga: Toen we hier in 2014 ons eerste datacenter bouwden zagen mensen opeens een groene doos in een weiland staan: zonder telefoonnummer en zonder deurbel. We moeten transparanter zijn. >>>

China heeft geen culturele macht

China is industrieel leider en zal binnenkort de grootste nationale economie zijn, hoewel de VS op economisch vlak nog lang een sterke nummer twee blijven. Maar China mist het overweldigende culturele prestige en de ideologische invloed om allround wereldleider te zijn. Er wordt wel gedacht dat met economisch gewicht andere vormen van macht snel zullen volgen; dat, zoals de marxisten stelden, de economische basis de culturele bovenbouw bepaalt. Betekent dit dat we in Europa binnenkort allemaal Chinees zullen leren, naar Chinese popmuziek zullen luisteren en in de ban van Chinese politieke ideeën zullen raken? Nee. Ik denk dat basis en bovenbouw zelfs langdurig uiteen kunnen lopen – en dat dat in dezen het meest waarschijnlijke scenario is. >>>

Antropoloog James Suzman

Door corona is er meer bewustzijn dat hoe we nu werken niet houdbaar is.

Suzman heeft als antropoloog bijna vijftien jaar veldwerk gedaan bij de Ju/’hoansi. Dat is een bevolkingsgroep in Namibië die tot ver in de twintigste eeuw leefde als jager-verzamelaar. Inmiddels wonen veel van de nog enkele duizenden Ju/’hoansi in modernere nederzettingen. Hun traditionele leefwijze bestaat nog wel, maar staat sterk onder druk.

Volgens Suzman klopt de aanname niet dat het leven in dit soort samenlevingen “naar, bruut en kort” is, zoals filosoof Thomas Hobbes de natuurstaat omschreef. Voordat deze volkeren de afgelopen decennia van hun eigen grond werden verdreven, leefden ze veelal op plekken met meer dan genoeg voedsel. Ze gaan op zoek naar eten als ze honger hebben, in de wetenschap dat het toch wel goed zal komen. Foerageren ging spontaan, als hun maag begint te knorren. Veel jager-verzamelaars konden er, zeker in hun oude leefgebieden, behoorlijk zeker van zijn dat de natuur genoeg zou verschaffen om voldoende te kunnen eten. >>>

Sana Valiulina

Sana Valiulina Ze schreef een essay over haar vader, die in de Goelag belandde omdat hij zich aan de Duitsers overgegeven had.

In het Westen zouden velen hun romantische bril eens moeten afzetten. Vooral zij die roepen dat Rusland altijd ten onrechte van van alles en nog wat wordt beschuldigd en dat iedereen er zoveel geleden heeft. Ze vergeten dat dit lijden door de Russen zelf is veroorzaakt. In de Tweede Wereldoorlog zijn aan Sovjet-zijde misschien wel evenveel slachtoffers door de eigen mensen gemaakt als door de Duitsers, namelijk door verraders, door de KGB, door idiote bevelen van Stalin. En al aan het begin van de oorlog werden in de Sovjet-Unie strafkampen ingericht voor soldaten van het Rode Leger die zich aan de Duitsers hadden overgegeven. Stalin vermoedde toen al dat veel van zijn soldaten genoeg hadden van zijn binnenlandse terreur en zich zouden overgeven zodra ze daartoe de kans kregen. Daarnaast wilde hij zijn eigen strategische onkunde verdoezelen. Terugkerende soldaten werden er massaal opgesloten, zodat ze niet konden vertellen waarom er zulke grote verliezen waren geleden. Eind jaren dertig had Stalin vrijwel de hele legerleiding laten executeren. En toen de oorlog eenmaal begonnen was, werden complete regimenten de dood ingejaagd, soms zelfs zonder wapens. Op terugtrekking stond de doodstraf. De Duitsers wisten niet wat hun overkwam. Ze konden hun tegenstanders moeiteloos neermaaien. Op die manier zijn miljoenen soldaten omgekomen. Om dat te verhullen is het hele verhaal van de teruggekeerde krijgsgevangenen in de doofpot gestopt. >>>

Zwarte zwanen

Op een dag is sprake van een complete transformatie, maar iedereen probeert alles bij het oude te houden. De pandemie is de grootste gebeurtenis van dit tijdsgewricht en één die miljarden levens op z’n kop zette. Toch is er die sterke drang terug te gaan naar het oude ‘normaal’. Weinig landen geven daar meer blijk van dan Nederland, dat is vastgeklonken aan een premier die ‘wel wil blijven barbecuen’, die wil dat het ‘leuk’ blijft en huiverig is voor ‘teveel klimaat’ … Die premier leidt een land dat na de allergrootste crisis in driekwart eeuw besluit om met precies hetzelfde kabinet door te gaan. >>>

Scroll to Top