Skip to content

‘Succes is niet zo maakbaar als de goeroes ons willen doen geloven’

    … Naast een gebrek aan onderbouwing betrapte Engelfriet  succesgoeroes ook op de nodige denkfouten. De belangrijkste is “Kijk mij eens!”: de goeroes gaan ervan uit dat wat hun succesvol maakte ook elke andere persoon succesvol maakt. Een andere belangrijke denkfout is dat ze vaak moeite hebben om oorzaak en gevolg uit elkaar te houden. Ze stellen bijvoorbeeld dat je passie moet hebben om succesvol te zijn. Maar is die passie de oorzaak van je succes of het gevolg?” Nog zo’n interessante denkfout is wat Engelfriet ‘achteruitjuichen’ noemt. Succesgoeroes bundelen een aantal succesverhalen, zoeken in die verhalen naar de gemene delers en presenteren die vervolgens als de weg die leidt naar succes. Link