Skip to content

Stalin – Oleg Chlevnjoek

    Oleg Chlevnjoek is een Russische wetenschapper en een groot kenner van het Stalinistische tijdvak. In sobere bewoordingen draagt hij het boek op aan zijn vrouw die ziek werd toen hij aan het onderzoek begon en ‘toen ik de laatste hand aan het manuscript legde niet langer onder ons was’. (blz. 396)

    De uitgever (Nieuw Amsterdam) heeft het boek prima uitgegeven, voorzien van een katern met twintig foto’s. Minder te spreken ben ik over een trend – het is me ook bij het boek van Dominic Lieven opgevallen – om af te zien van de Literatuurlijst en te volstaan met het notenapparaat. Daar staat weliswaar in welke literatuur is verwerkt, maar het maakt het lastig zoeken naar een bepaald werk, want dan moet de lezer eerst alle noten langsgaan.

    Dit boek verdient een ruim lezerspubliek. Link

    Tags: