Skip to content

Robots denderen als een niet te stoppen trein op ons af …

    Robots, inclusief zelfrijdende auto’s, gaan het lager geschoolde fabrieks-, vervoers- en dienstenwerk uitvoeren; KI-systemen nemen op termijn het hoger geschoolde kenniswerk over. Overigens, uit onderzoek blijkt dat slechts 10 procent van de mensen met een baan heel blij is; met die baan”. Link

    Tags: