Rijken denken alleen maar aan meer geld

Hun angst is dat wat er op hun bankrekening staat niet genoeg is, nooit genoeg is. Zelfs miljardairs willen hun fortuin koste wat kost laten groeien, al dan niet met zeer agressieve tactieken. Uit Amerikaans onderzoek onder 175 rijke families, met een gemiddeld vermogen van 45 miljoen dollar, bleek dat een meerderheid zich pas financieel veilig zou voelen als hun vermogen een derde groter was. Door allerlei trucjes betalen superrijken al veel minder belasting, waardoor ze ook nog eens geld onttrekken aan publieke voorzieningen en rijke mensen hebben korte lijntjes naar de politiek, waardoor ze hun zegje hebben in het beleid en ze bijvoorbeeld belastingverhogingen kunnen tegenhouden. >>>
Scroll to Top