Reiken naar het hogere

Ik kan het niet helpen, ik heb een zwak voor astrologie. Misschien komt het door mijn opa van moederskant, ook al heb ik hem nooit gekend. Hij was een wetenschapper in hart en nieren, een natuurkundige die cum laude promoveerde bij Nobelprijswinnaar Pieter Zeeman in Amsterdam op metingen over het Einstein-de Haaseffect van pyrrhotien. Daarna werkte hij zijn hele leven als uitvinder bij het Natlab van Philips. Er is nog een of andere buis naar hem vernoemd. En toch. Toen mijn moeder mijn toekomstige vader thuis kwam voorstellen vroeg mijn opa hem als eerste naar zijn geboortegegevens. ‘Hij zal de eerstkomende zeven jaar niet met je trouwen’, voorspelde hij mijn moeder niet lang daarna. Mijn moeder vond het allemaal best en na precies zeven jaar ging mijn vader alsnog op één knie. Ja, antwoordt mijn moeder desgevraagd, mijn opa de wetenschapper geloofde écht in astrologie.

Net zoals Theodore Roosevelt, die zijn geboortehoroscoop altijd binnen handbereik in een la van zijn bureau had liggen. Of Charles de Gaulle en François Mitterrand die regelmatig astrologisch advies inwonnen. Het schijnt dat Ronald Reagan geen beslissing nam zonder consult van zijn astroloog, zelfs de ontwapeningsonderhandelingen met Michail Gorbatsjov stemde hij erop af. In China werden in 2015 een miljoen minder baby’s dan normaal geboren omdat een Geit als geboorteteken kennelijk niet iets is wat je je kind wil aandoen.

Het is allemaal een reactie op de onzekere tijden waarin we leven, zo lees ik in al die duidende artikelen. Astrologie schept orde in de chaos, het geeft houvast. En als tegenwoordig ergens behoefte aan is, is dat het wel. Want wat heeft de moderne mens nog om op te leunen? Geen god, geen overheid (die trekt zich almaar terug), geen dorpsplein of grote ideeën. Voor de millennial komen daar bovendien nog wat extra zaken bij: geen vast contract, geen hypotheek (die krijgen ze niet) en geen pensioenopbouw. Deze generatie is bij uitstek gevormd door de heersende neoliberale ideologie die bovenal aanpassing en flexibiliteit beloont. Wie nergens aan gebonden is, is tenslotte overal inzetbaar en werkt drie keer zo hard (omdat er niets anders is dat wacht).

Wij zijn vrij, wordt ons steeds weer verteld, het leven is wat je er zelf van maakt – maar hoe weet je wat de juiste weg is? Het gebrek aan een richtinggevende autoriteit heeft ons stuurloos gemaakt. Link

Scroll to Top