Skip to content

Reformatie binnen de islam

    Hirsi Ali bepleit in haar nieuwste boek een reformatie binnen de islam. Zij is niet de enige die deze mening is toegedaan, er zijn meerdere wetenschappers, beleidsmedewerkers, politici en opiniemakers die allen pleiten voor een reformatie binnen de islam. Als voorbeeld voor een dergelijke verandering wordt dan altijd naar het christendom gewezen; daarbinnen was ook een reformatie mogelijk dus moet dat binnen de islam toch ook kunnen, luidt het steevast. Men gaat er dan vanuit dat de Reformatie een diepe wens was binnen de kerk om te moderniseren of dat men de tekst uit de Bijbel minder letterlijk wilde nemen. Dergelijke aannames hebben niets te maken met de beweging van de Reformatie en het is van wezenlijk belang om te weten waar deze echt over ging. Gemakkelijke aannames zullen de problemen waar wij nu mee te maken hebben niet oplossen, het idee dat alle religies gelijk zijn ook niet. Deze ideeën komen voort uit een totaal gebrek aan theologische kennis en dat is levensgevaarlijk, zoals de theoloog dr. Mark Durie al eens zeer treffend heeft gezegd. Link