Radicale stappen …

… om van fossiele brandstoffen af te komen.

1. Fossiele brandstofindustrie nationaliseren. Op die manier kan de productie van olie en gas en kolen afbouw worden volgens een door de wetenschap opgesteld schema, zonder telkens de strijd te hoeven aangaan met het fossiele propaganda-apparaat. Dat beschermt ook tegen prijschaos. Zo komt de energie op de plekken waar die het meest nodig is, en blijven essentiële diensten draaien.

2. Tegelijkertijd alle minder nuttige zaken in onze economie afgeschalen: weg met SUV’s, privévliegtuigen, de commerciële luchtvaart, bio-industrieel vlees, fast fashion, de reclame-industrie … enzovoort.

3. Zorgen dat de economie wordt gericht op wat nodig is voor welzijn en ecologische stabiliteit; niet op bedrijfswinsten en de consumptie. >>>

Scroll to Top