De Rabobank erkent schuld aan de problemen in de landbouw. “Wij zijn medeverantwoordelijk”, zegt directeur duurzaamheid Bas Rüter donderdag in Zembla.

Voor het eerst erkent een belangrijke speler in de voedselindustrie bij te dragen aan de problemen die daarbij ontstaan. “Wij dragen als bank medeverantwoordelijkheid voor hoe het systeem nu is”, zegt de directeur duurzaamheid van de Rabobank, Bas Rüter,  in het tv-programma Zembla. “Wij zijn medeverantwoordelijk voor de problemen.”

De bodem raakt uitgeput door eenzijdige gewasteelt, het bodemleven verdwijnt door gebruik van drijf- en kunstmest, pesticiden vervuilen het grond- en oppervlaktewater en zorgen voor een afname van insecten,  weidevogels verdwijnen omdat ze geen voedsel meer vinden en de uitstoot van stikstof tast de natuur aan, waardoor de woning- en wegenbouw stil kwam te liggen.

De ingrijpende gevolgen van de na-oorlogse gedachte ‘nooit meer honger’ – De intensivering van de Nederlandse landbouw, die is voortgekomen uit de na-oorlogse gedachte ‘nooit meer honger’, heeft ingrijpende gevolgen.  Als bank van veruit de meeste boeren en tuinders, én van veel toeleveranciers en afnemers, is de Rabobank de belangrijkste financier van de Nederlandse landbouw. “En dat betekent ook dat de problemen die daarmee samenhangen door ons worden gefinancierd”, zegt Rüter. >>>

Categories: Archief