Kind weg met het badwater

Op almaar jongere leeftijd sorteren we onze kinderen voor. Ouders maken zich zorgen. Wordt mijn kind wel genoeg gestimuleerd? Kan zij haar vriendinnen wel bijhouden? Mag hij wel naar de universiteit? Een recente studie onder tienduizend Amerikaanse scholieren wees uit dat 80 procent ervan overtuigd is dat hun ouders hoge cijfers belangrijker vinden dan vriendelijkheid en compassie. 

Ondertussen is er een wijdverbreid gevoel dat we iets kostbaars aan het verliezen zijn. Onze onbevangenheid. Onze speelsheid. Zo staan de bladen vol tips over wat je als ouder kunt doen om je kind en jezelf weerbaarder te maken tegen de prestatiedruk>>>

Poetin ‘de Grote’

Poetins idee dat hij niet alleen de heilige taak, maar ook het recht heeft ‘van oudsher Russische’ gebieden ‘terug te nemen’, toont aan dat voormalige Sovjetrepublieken, zoals de Baltische landen, alle aanleiding hadden bescherming te zoeken bij het Westen. Het roept ook de vraag op of de Navo Poetins revanchistische honger had kunnen stillen met de garantie dat Oekraïne nooit lid zou worden van het bondgenootschap. Gezien zijn obsessie met het imperiale verleden is dat heel onwaarschijnlijk. >>>

In Poetins ogen bestaat de wereld uit ‘soevereine staten’ en ‘koloniën’, hoorde Laura Starink. Net als Peter de Grote wil Poetin van Rusland weer een imperium maken, met Oekraïne als ‘kolonie’. >>>

Heksen vervolgingen

Vooral tussen de 15e en 18e eeuw zijn tienduizenden mensen, waarvan zo’n 85 procent vrouwen, na marteling vermoord omdat ze zich met hekserij zouden bezighouden. Met hekserij wordt ook de naam van de oude Europese natuurreligie aangeduid, waarvan aanhangers door de in die tijd dominante christenen als ketters werden gezien.

Omdat mensen niet konden bewijzen dat ze géén heks waren, en omdat verdachten werden aangemoedigd andere ‘heksen’ aan te wijzen, kon er een hysterie ontstaan waarbij tienduizenden onschuldigen op uiterst wrede wijze om het leven zijn gebracht. >>>

Een Europese oorlog

Ondanks tal van toezeggingen van mensen op allerlei terrein, van de universitaire wereld tot de politiek, om niet zónder Oekraïne óver Oekraïne te praten, worden de gesprekken over de oorlog in Oekraïne geregeld gevoerd zonder Oekraïne-experts. Of, erger nog, met Rusland-experts die met alle plezier de rest van de wereld ‘uitleg’ over Oekraïne willen geven. >>>

Ze hebben het conflict nodig

Rusland wordt geleid door een kleine groep KGB’ers uit Sint-Petersburg, die als een genadeloze maffiabende opereert en zich op malafide wijze de helft van de Russische economie heeft toegeëigend. Deze mannen doen er alles aan om aan de macht te blijven, zelfs als daar een oorlog voor nodig is. >>>

Basisinkomen

Een aantal burgers wilde een aantal andere burgers die het financieel zwaar hadden op eigen initiatief een basisinkomen geven. Honderd vrijwilligers schonken elk 50 euro in de maand, acht maanden lang. Dat betekende dat vijf kwetsbare huishoudens in die periode konden beschikken over duizend euro in de maand extra. Zomaar, zonder voorwaarden. Als oefening in solidariteit>>>

De waarde van niksdoen

Ik zag hem lopen op weg naar het bos. Mijn leeftijd, ergens in de dertig. Zijn dochtertje dartelde voor hem uit. Hij duwde de kinderwagen voort met één hand, in de andere een opengeslagen boek. Toen ik hem passeerde herkende ik het meteen: Grip, hét productiviteitsboek van Rick Pastoor. Ik had gesmuld van Grip, zoals van alle boeken die je helpen je time beter te managen. Door Grip was ik Things gaan gebruiken, handige software voor je taken. Naast Done voor mijn doelen, Evernote voor mijn aantekeningen, en Pomofocus om gefocust te werken en op tijd pauze te nemen … en zoals die man achter de kinderwagen, verlies ook ik soms uit het oog waar het echt om draait. >>>

Poetin tegemoet komen?

Integendeel! Een nederlaag zou de afrekening kunnen forceren die al had moeten plaatsvinden in de jaren negentig, toen de Sovjet-Unie uiteenviel maar Rusland ten koste van de andere ex-Sovjetrepublieken alle toeters en bellen van het Sovjetrijk behield – zijn VN-zetel, ambassades, diplomatieke dienst. In 1991 hadden de Russen de onzinnigheid van Moskous imperialistische overmoed moeten inzien en moeten bedenken waarom zoveel van hun buren hen haten en vrezen. Maar de Russische bevolking heeft zo’n les niet geleerd. Binnen tien jaar had Poetin, boordevol grieven, velen van hen ervan overtuigd dat het Westen en de rest van de wereld hun iets schuldig waren en dat verdere veroveringen gerechtvaardigd waren. >>>

Onze “beschaving”

Wie nog met antieke schoolkennis gelooft dat ‘de beschaving’ begon in Egypte en zich via Athene en Rome verspreidde naar Den Haag, wordt door de auteurs uit een zachte droom geholpen, met zachte hand maar onherroepelijk. Dat is natuurlijk niet echt nieuw. Ook in bestsellers als die van Harari is het westerse, eurocentrische perspectief verlaten, in academische boeken al helemaal. Maar Graeber en Wengrow stapelen de archeologische vondsten en inzichten zo hoog op dat er geen ontkomen meer aan is. Hun boek – en dat is tegelijk een minpunt – wordt bijna zelf een imposante vreemde stad waar je fijn in rondslentert maar ook makkelijk verdwaalt. Soms is het moeilijk door hun lange, gedetailleerde uiteenzettingen de rode draad vast te blijven houden. >>>

A Potemkin Military

“If you can’t count what’s important, you make what you can count important.”

For years, there has been a culture of believing USSR/Russian statements of capabilities and technical specifications because they fed our mathematical models. For NATO to create this art of scientific warfare, the adversary’s abilities had to become numbers. If a Soviet motorized rifle regiment was able to advance 20km in 24-hours, according to the Soviets, the numbers went into the NATO model. As we saw the USSR as highly capable, the Soviets were trapped in their unchallenged propaganda. And this fed back into Russian thinking -they couldn’t be that bad at war, since NATO feared them. >>>

Boris Bondarev, a Russian Diplomat, Speaks Out on the War

Those who conceived this war want only one thing — to remain in power forever, live in pompous tasteless palaces, sail on yachts comparable in tonnage and cost to the entire Russian Navy, enjoying unlimited power and complete impunity,” Mr. Bondarev said in an email to colleagues on Monday morning. “To achieve that they are willing to sacrifice as many lives as it takes. >>>

Russia’s Shrinking War

Russia’s military has overwhelming superiority in weapons, if not men — tanks, warplanes, helicopters and heavy artillery. But a month into the battle for the East, Russia has made only gradual progress along the Eastern front. >>>

Rusland gaat terug in de tijd

Goeriëv schreef het boek Spin Dictators, samen met de Amerikaanse politicoloog Daniel Treisman. Het gaat over ‘spindictaturen’, moderne dictaturen waarin machthebbers met goed doordachte methodes in het zadel blijven. Nepverkiezingen, onzichtbare sturing van de media, politieke pr. Met geweld en intimidatie de bevolking onderdrukken, zoals twintigste-eeuwse ‘angstdictators’ als Stalin en Mao dat deden, doen ‘spindictators’ als Poetin, Erdogan en Orbán liever niet. >>>

Poetin sleurt Zweden en Finland de NAVO in

Moskou haalde Russische troepen weg van de grens met Finland om in te zetten tegen Oekraïne. Precies dat maakt het voor Finland makkelijker om nu Navo-lid te worden. ‘Ze hebben eigenlijk niet veel meer waarmee ze ons kunnen bedreigen’, zei Pekka Toveri, een afgezwaaide Finse generaal en ex-hoofd van de Finse militaire inlichtingendienst tegen The New York Times. ‘Ze hebben geen politieke, militaire of economische macht.’ Tot aan de aanval op Oekraïne hield het imago van Rusland als supermacht nog enigszins stand. Toveri slaat de spijker op de kop: Ruslands macht komt enkel voort uit kernwapens, voor de rest heeft het land eigenlijk geen instrumenten om anderen zijn wil op te leggen. >>>

Fossiele bestuurders

Investico ontrafelde voor De Groene Amsterdammer, Trouw en Vers Beton het fossiele optimisme van de Nederlandse havens. We onderzochten de businesscases voor de Tweede Maasvlakte, Zeesluis IJmuiden en Zeesluis Terneuzen: de grootste rijksprojecten voor vaarwegen van de afgelopen twintig jaar. Ook voor toekomstige investeringen gingen wij na op welke toekomst zij rekenen. Daaruit blijkt dat het fossiele groeidenken diep verankerd zit in de hoofden van havendirecteuren, wethouders en ministers. De toekomstscenario’s die dit soort investeringen onderbouwen negeren tot op de dag van vandaag de klimaatdoelen. >>>

“We’re lucky the Russians are so fucking stupid”

A Russian intelligence service recently analyzed the political sympathies and attitudes in Ukraine, and their findings -the subject of a report by the Royal United Services Institute think-tank- seemed to indicate discontent in Ukraine with the existing political order. Rather than viewing these as “snapshots in time,” which might be changed by Russian intervention, Putin seems to have read the findings as confirming his preexisting notions. Indeed, Moscow entered the war believing that opposition to Kyiv from the Russian-speaking eastern part of Ukraine would result in a quick win. Part 1 >>> Part>>>

When Strongmen Invade

Problems in four areas –promotion patterns, training regimen, command arrangements, and information management– have plagued Russia’s invasion of Ukraine, contributing to a poorly thought-out strategic decision to invade, overconfidence in a set of simplistic military objectives, and a lack of preparation to sustain anything but the shortest of conflicts. Russia now seems to be scaling back its definition of “victory” to better align with military realities, but it has not shrunk from its strategic objectives. >>>

Waterstof als dé oplossing?

De uitdagingen rond kosten, capaciteit en balans vormen de belangrijkste redenen dat wordt gekeken naar waterstof. ‘Waterstof biedt eigenlijk een oplossing voor al die drie uitdagingen.’ De grote Nederlandse troef is de bestaande infrastructuur van het gasnetwerk die de komende jaren moet worden omgevormd tot ‘waterstof backbone’. Dat is relatief eenvoudig te doen. ‘Via pijpleidingen kun je tegen lagere kosten veel grotere volumes energie naar land transporteren. Transport van moleculen waterstof via een pijp is vijf tot tien keer zo goedkoop als het transport van elektronen in elektriciteitskabels.’ >>>

What makes you happy

Many of us work far too hard at jobs with people we don’t like -not a likely path to happiness. Dr. MacKerron and the economist Alex Bryson found that work is the second-most-miserable activity; of 40 activities, only being sick in bed makes people less happy than working. The economist Steven Levitt found that when people are uncertain whether to quit a job, they can be nudged to quit. And when they quit, they report increased happiness months later.

People get a big happiness boost from being with a romantic partner or friends. Weather plays only a small role in happiness, except that people get a hearty mood boost on extraordinary sunny days. People are consistently happier when they are out in nature, particularly near a body of water and particularly when the scenery is beautiful. >>>

De 3e Wereldoorlog is al begonnen

Het kwaad heeft zich duidelijk ontmaskerd in de vorm van dit Russische nazisme, aangevoerd door Poetin. Maar het gaat niet alleen om Poetin. Ook de Russische maatschappij accepteert het geweld en de wreedheden die ze uitvoeren in Oekraïne.

Anders dan Duitsland heeft Rusland zichzelf nooit verschoond van z’n totalitaire regime. Al tachtig jaar lang kunnen de Russische veiligheidsdiensten -toen KGB, nu FSB- ongestraft miljoenen mensen bestelen, vermoorden en verkrachten. En nu zijn ze aan de macht, met Poetin aan het hoofd. We hebben het hier over het grootste land ter wereld, dat ons allemaal meesleurt in een allesvernietigende oorlog. >>>

Wargame

In tal van simulaties kwam het er op neer dat de Russische president Vladimir Poetin een kernwapen zal inzetten als hij zijn regime ernstig bedreigd zag. En de simulaties waarin hij dat wapen inzette tegen een Navo-land -al was het maar met één wapen in een leeg gebied- lopen alleen goed af als de VS en Rusland een specifiek scenario volgen en hun communicatielijnen open en intact blijven. In alle andere “war games” met dat uitgangspunt, schreef een Amerikaanse oud-inlichtingenofficier, ‘wordt de wereld vernietigd. >>>

De Russische koloniale strijd

In westerse optiek wordt dat kolonialisme niet altijd als zodanig herkend, omdat Rusland niet over overzeese gebieden beschikte. Maar terwijl Europese landen vanaf de zestiende eeuw gebieden in Azië, Zuid-Amerika en later in Afrika veroverden, pikte het Russisch rijk omringende landen in, met geweld: van het kanaat Kazan, in 1552, tot Turkmenistan, in 1881. Kolonialisme beoogt zowel economische uitbuiting als culturele onderwerping, zegt Eristavi. „Dat is precies waar Ruslands agressie uit bestaat.” >>>

Sovjetnostalgie

In zijn beruchte toespraak net voor de invasie van 24 februari eiste Poetin openlijk herstel van het Russische imperium achter de grenzen van pakweg 1991. En dat terwijl hij in 2014 de Krim liet innemen door een zee van ‘groene mannetjes’ in uniformen zónder insignes. Moskou kon zo alles ontkennen. Met de verovering van de oostelijke mespunt Oekraïne en vooral de bezetting van de Krim smeedde Poetin in 2014 in eigen land zijn oorlogscoalitie. In de toespraak presenteerde hij het thuisfront de hoofdprijs: herstel van het oude rijk. Poetin zette het masker dus helemaal af. >>>

Russia’s Grave Miscalculation

If the first months of the war in Ukraine became a military debacle for the Russian army -deflating the reputations of its commanders and troops in a forced retreat from Kyiv- the Russian invasion also highlighted another glaring failure: Moscow’s flawed analysis of the politics of the country it was attacking. The miscalculation led to mistakes no less costly in lives for the Russian army than the faulty tactics of tank operators who steered into bogs.

The Kremlin entered the war expecting a quick and painless victory, predicting that the government of President Volodymyr Zelensky would fracture and that leading officials in the largely Russian-speaking eastern region would gladly switch sides. >>>

Komt er een kernoorlog?

In zijn boek The ‘Limits of Safety’ toont Sagan aan dat het beheer en gebruik van nucleaire wapens -een activiteit die foutloos zou moeten zijn- bol staat en stond van zogenaamde ‘normal accidents’: foutjes gebeuren altijd en kunnen via kettingreacties veel grotere fouten veroorzaken. Zoals de vernietiging van de mensheid.

Sagan documenteerde een hele rits aan bijna-ongelukken -‘close calls’- met kernwapens. Zo zagen bewakers van een vliegbasis een beer aan voor een indringer. Op een andere vliegbasis ging daarom het alarm af, ‘de oorlog is begonnen!’ Piloten raceten naar hun bommenwerpers en werden pas op de startbaan tegengehouden. >>>

Amerikanen die ons de oorlog inrommelen?

Volgens de officiële Russische propaganda zijn de Amerikanen en de NAVO de agressors in Oekraïne. Zíj vallen Rusland aan, hoor je dagelijks in Russische talkshows. Rusland is het slachtoffer van Amerikaanse imperialisme – niet andersom.

Maar dat mensen die niets ophebben met Poetin zulke onzin ook verkopen, is wél vreemd. Het is namelijk onzin. Het beeld dat de Amerikanen ons een oorlog met Rusland inrommelen, vertellen Europese betrokkenen, klopt van geen kanten. Sommige landen in Centraal-Europa, zoals de Baltische landen en Polen, zijn meer gung-ho dan de Amerikanen. Zij zijn het die steeds beginnen over het instellen van no-flyzones boven Oekraïne. >>>

Obscure familiegeschiedenissen

Dit boek gaat over vijf ondernemersfamilies die hun imperium uitbreidden dankzij, of te danken hebben aan, grootschalige collaboratie met de nazi’s:

de families Quandt, Flick, Von Finck, Porsche-Piëch en Oetker.

Ze verdienden een fortuin met grootschalige wapenproductie en door het opkopen van Joodse ondernemingen tegen spotprijzen toen die aan de nieuwe naziwetgeving werden onderworpen. ‘Arisering’, heet het eufemistisch, maar ‘onteigening’ is een beter woord. In hun fabrieken werden vervolgens dwangarbeiders afkomstig uit heel Europa onder mensonterende omstandigheden te werk gesteld. Duizenden mensen kwamen daarbij om het leven.

Deze familiedynastieën zijn anno 2022 vele miljarden waard. De -klein-zonen en -dochters zijn nu de grootaandeelhouders van grote Europese bedrijven, zoals BMW, Porsche, Volkswagen en Dr. Oetker. Er zijn talrijke stichtingen, hoofdkantoren en zelfs mediaprijzen vernoemd naar de oorlogsmisdadigers van toen. >>>

Het alledaagse waar het kwaad in schuilt

Uit naam van het recht steunen bedrijven sancties tegen de agressor, maar vragen ondertussen bij het ministerie of zij daar geen uitzondering op mogen zijn. Dat ministerie steunt de sancties ook, maar slaagt er ondertussen matig in ze uit te voeren. Er staan praktische bezwaren in de weg en soms, jawel, ook wetten.

Die zijn nog maar kort geleden ingeroepen om een prettig vestigingsklimaat te scheppen voor het geld van die agressor, waarvan we ook toen al wisten dat het dievengeld was. Nu we met een nieuw oog vaststellen wat er niet mag, blijkt dat we vastzitten aan regels en routines die zich voordoen als het recht, maar net de geest daarvan ontberen. De banaliteit van het kwaad.>>>

Volledig elektrisch?

Afgelopen week zei de topman van de Amerikaanse elektrischeautostart-up Rivian dat 90 procent van de toekomstige batterijtoeleveringsketen in feite nog niet bestaat. Best eng voor een autoconcern dat een strategie moet uitstippelen voor de komende vijf tot tien jaar. Ook is onzeker of de toevoer van batterijgrondstoffen als lithium snel genoeg kan meegroeien. Luman merkt nog iets anders op: op elektrische auto’s is het niet altijd even gemakkelijk winst maken. Op auto’s met een brandstofmotor zijn de marges nu nog veel groter. Dat kan ook meespelen in de keuze er voorlopig minder fanatiek op in te zetten. Milieuorganisaties koesteren doorgaans een vergelijkbare scepsis jegens de hybride strategie. Zij verdenken automerken met zo’n beleid ervan dat ze hun investeringen in de brandstofmotortechniek willen beschermen – en daardoor vervuilender blijven dan nodig is. >>>

We are messy

People do sacrifice for our children, take the right steps. But the same people who will buy a solar panel and heat pump will buy an SUV People will stop eating meat, then fly for a vacation in Toscana. We are messy, hard-to-define individuals. We are subject to fashions and whims — this is the beauty of humanity. Most of us are trying to do the right things with climate, but it is difficult when you have to move on the energy front, food front, materials front. People have to realize that this problem is unprecedented because of the numbers — billions of everything — and the pressure of acting rapidly as we neveracted before. This doesn’t make it hopeless, but it makes it excruciatingly more difficult. >>>

Waarom schurken pech hebben

Met ‘Waarom schurken pech hebben en helden geluk’ heeft Jurriën Hamer de Socrates Wisselbeker gewonnen voor het ‘meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende filosofieboek’. Hamer verwerpt het idee van de vrije wil. >>>

America’s Road to the Ukraine War

Under pressure from the United States, Ukraine had reached an agreement to destroy its nuclear arsenal. President Bill Clinton heralded the pact as “a hopeful and historic breakthrough” to improve global security. But Ukraine’s leader, President Leonid Kuchma, warned that it would make his fledgling country more vulnerable.

If tomorrow, Russia goes into Crimea, no one will raise an eyebrow,” he said that year.

At the time, Moscow was already goading a separatist movement in Crimea, even as Mr. Clinton predicted that Ukraine would become a major European power. >>>

De mist van de ‘geopolitieke realist’

Poetin heeft een punt. Dat hoor je regelmatig in commentaar op de oorlog in Oe-kraïne. “Experts” in de internationale betrekkingen als Rob de Wijk en Laurien Crump zeiden recent de Russische president best te begrijpen. Ze menen dat Poetin uit de tent is gelokt door de Amerikanen. Die legden de afgelopen decennia weinig gevoel aan de dag voor het Russische verlangen naar veiligheid. Ze boden voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie het NAVO-lidmaatschap aan. In 2008 maakte het Kremlin al duidelijk dat het daar nerveus van werd met een oorlog tegen Georgië. Dat Oekraïne nu de pineut is, is in deze redenering logisch. Zelensky kan beter inbinden, want vroeg of laat haalt Rusland toch wel waar het recht op heeft. >>>

Authoritarian systems are low-information systems

Moscow and Beijing find themselves suddenly contending with much more powerful and relentless forces and systems than they ever anticipated. And the battles are exposing -to the whole world and to their own people- the weaknesses of their own systems. So much so that the world now has to worry about instability in both countries. >>>

Complottheorieën

Confronteer je een complotdenker met tegenbewijs, dan vat die dat op als jouw poging om de samenzwering geheim te houden. Het effect is dat de overtuiging dat er een samenzwering gaande is, bij iedere weerstand irrationeler wordt en het veronderstelde complot steeds groter. >>>