Het boek Thinking in Systems leert je in complexe systemen denken en helpt je vervolgens te begrijpen waar in een systeem een ingreep de meeste kans van slagen heeft. Als correspondent Mobiliteit ging ik door dit boek heel anders denken over de elektrische auto.

Een voorbeeld van wat ik -TV- niet meenam in mijn model was het feit dat elektrische auto’s ook auto’s zijn. Deze accu’s op wielen hebben dus alle effecten die auto’s hebben, waaronder: ruimtebeslag in de stad, het centrifuge-effect -we wonen steeds verder van waar we willen zijn met alle sociale en ruimtelijke gevolgen van dien-, verkeersongelukken en het menselijk leed daarachter. Vanuit mijn zorg over CO2-uitstoot zag ik dat allemaal niet.

Wat ik wel probeerde te ondervangen, was het effect van elektrische auto’s op het milieu – want de aarde ging me juist aan het hart. Ik zag in dat grondstoffen als kobalt of lithium ook fossiel en eindig zijn, net als olie: weer een probleem om op te lossen. en concludeerde dat we met nog één keer flink veel grondstoffen winnen wel genoeg zouden hebben.

Dat niet alleen de vraag het aanbod bepaalt, maar een verschijnsel dat in heel veel systemen optreedt, dat bestond in mijn wereld niet. Terwijl het helpt verklaren waarom er nu tienduizend ledlampjes in de gemeentelijke kerstboom hangen, waar er eerst vijfhonderd gloeilampen in hingen. En waarom de luchtvaartindustrie vervuilender dan ooit is, ook al zijn vliegtuigen schoner dan ooit. 

Categories: Archief