Select Page

‘Veel mensen maken zich zorgen over de richting waarin de samenleving zich ontwikkelt. Zij verlangen naar een hoopvol perspectief, naar greep op hun toekomst. Zij hebben genoeg van de amorele politiek van de afgelopen jaren, van de marktgestuurde samenleving en van de depolitisering van de politiek. Zij willen dat politici duidelijk maken naar welke samenleving wij op weg zijn. Zij verlangen naar een politiek die verbindt in plaats van verdeelt.’

Monika Sie Dhian Ho, tot deze zomer directeur van de Wiardi Beckman Stichting, de denktank van de PvdA, weet waar zij het over heeft. Zij was de motor van het Van Waarde-project. Daarin formuleerde de denktank de roeping van de sociaaldemocratie opnieuw aan de hand van de verhalen over leven en werken van Nederlanders in de 21ste eeuw. Die idealen liggen nog steeds te wachten op actie. Link