Met een paar berichten uit de afgelopen dagen kun je een puzzel leggen die de huidige situatie van de rechtsstaat verheldert. Het eerste puzzelstukje is de les van juristen dat de moordaanslag op Peter R. de Vries niet valt te beschouwen als aanslag op de rechtsstaat. De minister-president en de koning mogen beweren van wel, maar staatsrechtgeleerde Erik Jurgens, bijvoorbeeld, zegt in de Volkskrant dat het beter is te spreken over ‘een schending, een érnstige schending’ van de openbare orde.

De Toeslagenaffaire daarentegen is wél te begrijpen als aantasting van de rechtsstaat, zegt Jurgens. In die zaak is immers het legaliteitsbeginsel in het gedrang gekomen, het principe dat de overheid zich aan dezelfde rechtsregels dient te houden als de burgers. Alle macht in de staat is onderworpen aan het recht: dat principe ligt aan het fundament van de rechtsstaat. De Toeslagenaffaire heeft het fundament schade toegebracht, een moordaanslag door criminelen doet dat niet. >>>

Categories: Archief