Minder Harford, meer Marx?

Bijna waren we er in de jaren tachtig in geslaagd om klimaatverandering een halt toe te roepen. Toch deden we het niet. In het New York Times Magazine van afgelopen week beschrijft Nathaniel Rich nauwgezet de gebeurtenissen van het decennium. Een fraai stuk, al heeft Ewald Engelen er nog wel wat kanttekeningen bij.

De nieuwsgebeurtenis van deze maand was zonder twijfel de publicatie van het bijna 30.000 woorden tellende essay ‘Losing Earth’ van Nathaniel Rich in de New York Times. Daarin reconstrueert de auteur nauwgezet de periode tussen 1979 en 1989, toen er voor het eerst politieke aandacht was voor data die onmiskenbaar bewees dat klimaatverandering menselijke oorzaken had.

Rich laat zien hoe er van links tot rechts consensus bestond om tot internationale afspraken te komen over de beperking van CO2-uitstoot. En, belangrijker: hoe er uiteindelijk niets van terecht kwam, en het laatste moment waarop de mondiale temperatuurverhoging wellicht nog kon worden afgewend. Link

Scroll to Top