Skip to content

Masters of Disasters

    Of  de ‘Intellectueel beperkte oplichters’. Vernederingen in ondernemingen in het buitenland, gevolgd door de ellende van Brexit in eigen land, hebben genadeloos de bluf blootgelegd van wat Hannah Arendt de ‘wereldvreemde narren van het imperialisme’ noemde. Nu de terugtrekking zich in eigen land gaat voltrekken, met de dreiging van bloedvergieten in Ierland en afscheiding in Schotland, en nu een onvoorstelbare chaos van no-deal Brexit opdoemt, zullen gewone Engelsen gaan lijden aan de onbehandelbare wonden die Engelands blunderende ‘chumocraten’ ooit toebrachten aan miljoenen Aziaten en Afrikanen. Engeland zal ongetwijfeld nog te maken krijgen met meer onaangename ironie van de geschiedenis op zijn verraderlijke weg naar Brexit. Maar zeker is dat de Engelse heersende klasse die zo’n lange tijd is vertroeteld eindelijk zichzelf is tegengekomen, zichzelf heeft uitgehold en niet meer kan zijn wie ze altijd was. Link

    De uiterst schadelijke incompetentie van de brexiteers vindt zijn voorafschaduwing in de Britse ‘exit’ uit India in 1947, vooral in het gebrek aan een goede voorbereiding. De Britse regering had aangekondigd dat India onafhankelijk zou worden in juni 1948. Maar in de eerste week van juni 1947 meldde Mountbatten opeens dat de machtsoverdracht op 15 augustus 1947 zou plaatsvinden – ‘belachelijk vroeg’, zoals hij zelf uitkraaide. In juli kreeg een Britse advocaat, Cyril Radcliffe, de taak om nieuwe grenslijnen te tekenen, van een land waar hij nog nooit was geweest.

    In de vijf schamele weken die Radcliffe had om de politieke geografie te ontwerpen van India – geflankeerd door Pakistan van west naar oost – verzuimde hij om dorpen te bezoeken, gemeenschappen, rivieren en bossen langs de grenzen die hij van plan was af te bakenen. Landbouwgrond in de binnenlanden werd afgesneden van havensteden, hindoes, moslims en sikhs aan weerszijden van de nieuwe grenslijn werden tot een religieuze minderheid gemaakt. In feite veroordeelde Radcliffe’s plan voor de opdeling van het land miljoenen mensen tot een wanhopig bestaan of de dood, terwijl hij zelf werd verheven in de hoogste ridderstand.