Land wordt bestuurd door benepen accountants

Klimaatverandering, de stijgende zeespiegel, de ongekend hevige bosbranden in Australië, Siberië en de Amazone, lange en intense periodes van droogte op alle continenten, orkanen, overstromingen, het uitsterven van miljoenen diersoorten, het zijn de gevolgen van steeds verder gaande roofbouw door de mens, die op zoek naar snelle winsten en economische groei nergens voor terugdeinst. In De toekomst van Nederland haalt Alkemade vernietigend uit naar beleidsmakers en politici in Den Haag die strooiend met spreadsheets de suggestie wekken dat er maar één weg vooruit is. ‘Alsof het land is overgedragen aan bijziende accountants, die vanuit een rechtlijnig nuttigheidsdenken een totaal vertekend beeld van efficiëntie en kostenbeheersing opbouwen.’ En daarna: ‘Alles wordt onderworpen aan getalsmatig onderbouwde argumentaties die, ook al zijn ze op drijfzand gebouwd, in al hun abstractie al snel een schijn van exactheid bieden.’  >>>

Scroll to Top