Klimaatverandering in Europa

Europa ondervindt nu al gevolgen van klimaatverandering. En dat zal de komende tijd niet veranderen, schrijft het Europese Milieuagentschap – EMA – in zijn vierjaarlijkse rapport over de risico’s van de opwarming. Volgens het EMA neemt de kans op overstromingen én op droogte toe, zullen vaker extreme buien vallen in de zomer en komt er meer stormschade in de winter. Het smelten van gletsjers gaat onverminderd door, net als de zeespiegelstijging.

In het rapport komt het Noordpoolgebied naar voren als het kwetsbaarst. Dat komt mede doordat het smelten van het zee-ijs de opwarming versnelt. Ook smeltende permafrost kan op termijn zorgen voor zo’n versnelling. Link

Scroll to Top