Wie moet de mondiale operatie ‘van-de-kolen-af’ gaan betalen? Lang leefde bij het IMF het geloof dat het geld vanzelf naar de juiste plek zou vloeien, als overheden CO2-uitstoot maar correct zouden beprijzen. Bedrijven en burgers zouden de maatschappelijke CO2-prijs dan echt moeten betalen, in de vorm van belastingen op uitstoot of via CO2-emissierechten voor bedrijven. Die prijsprikkel zou fossiele energie vanzelf onaantrekkelijk maken: de markt zou ook hier zijn werk doen>>>

Categories: Archief