Het woord ‘kantelpunt’ is nog niet zo oud, maar als fenomeen is het overal en van alle tijden: een complex systeem raakt onder invloed van geleidelijke veranderingen abrupt uit zijn evenwicht en zoekt dan een nieuwe balans. Het klimaat verschilt in dat opzicht niet van plotselinge omslagen in de samenleving, gezondheid, de beurs of een relatie, telkens voorafgegaan door een lange, onderhuidse aanloop. De Franse Revolutie breekt uit, je schiet in een burn-out, de financiële markten storten in, een huwelijk strandt. Link

Categories: Archief