Select Page

Luister ‘even’ naar haar … Link

Vorig jaar verscheen “De een na laatste dood van het meisje Capone”. Een jeugdboek dat zich afspeelt in 2099. De aangekondigde grote overstromingen zijn echt gekomen. Europa staat onder water, de plasticsoep groeit nog steeds en de vraag is: hoe te overleven? Ze schreef het boek uit verzet tegen een al te gemakkelijk cultuurpessimisme, tegen de neiging om vooral achterom te kijken en terug te verlangen naar vroeger.