In die tijd zou de wereldbevolking alle natuurlijke hulpbronnen verbruiken die de aarde in één jaar opbouwt, als ze even gulzig consumeert als de gemiddelde Nederlander. Met een dergelijk consumptiepatroon zouden we dus op 14 april al door de natuurlijke hulpbronnen die de planeet ons in één jaar ter beschikking stelt heen zijn. In huis-tuin-en-keuken-termen komt het erop neer dat iedere Nederlander op 14 april zijn complete jaarsalaris er al doorheen zou hebben gejaagd. Om vervolgens de rest van het jaar bij te lenen bij de bank, de aarde in dit geval. In theorie hebben we 3,5 planeet nodig om de consumptiedrift te dragen. En de hulpbronnen die wij jaarlijks opgebruiken, te reproduceren.

De oplossing?

  • Minder fossiele brandstoffen,
  • minder vlees en
  • meer plantaardig voedsel en het bestrijden van overbevolking. Link
Categories: Archief