Het begin van een nieuw hoofdstuk – Philipp Blom

De bijbel beveelt Adam en Eva de aarde te onderwerpen en erover te heersen. Ze zijn per slot van rekening de kroon op de schepping, begiftigd met een onsterfelijke ziel en daarom verschillend van de rest van de natuur. De mensheid zit nu tegen de existentiële grens van die visie aan. Een snel toenemende technologie, een onverzadigbare honger naar grondstoffen en een angstaanjagend onvermogen om het afval te verwerken dat vooral rijke landen produceren, hebben het geheim van het succes van gisteren veranderd in een recept voor een langzame zelfmoord vandaag.

Maar als die visie niet langer dienst kan doen, waardoor kan ze dan worden vervangen? Is het mogelijk om niet alleen de oude economische ideeën achter ons te laten, maar ook de culturele mal open te wrikken waarin drie millennia menselijke ambitie vastzitten? Kunnen we de mensheid afbrengen van de narcistische visie die ze van zichzelf heeft, namelijk een heel speciale soort te zijn, onverschillig, voorbestemd om de weg van de vooruitgang te gaan door aanhoudende expansie en uitbuiting? Hoe zou de politiek eruitzien als de mensen werden gezien als ingewikkelde, afhankelijke, grotendeels irrationele primaten, die in staat zijn tot vreselijke wreedheden maar ook tot grote empathie? Wat zijn de sociale en economische doelen die het waard zijn om nagejaagd te worden?

Na de geestbeving tuimelt de ene vraag over de andere heen. Het is veel te vroeg voor antwoorden, maar er is een mal open gewrikt. Het ziet ernaar uit dat we aan het eind van een lang hoofdstuk in de geschiedenis van de mens leven – en aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Link

Scroll to Top