Want dat is wat virussen doen

‘Neem het oceaanonderzoek van de Amerikaanse bioloog Craig Venter, die nam een heleboel emmers oceaanwater en onderzocht: wat gebeurt daar nou precies in? Daaruit bleek dat als bepaalde algen een explosieve groei doormaakten, er virussen in het geweer kwamen om die algen een infectie te bezorgen, waardoor die groei werd genivelleerd. In feite is dat wat er nu bij ons ook gebeurt. Als er steeds meer mensen en steeds meer dieren steeds dichter op elkaar komen te zitten, komt er toename van het risico op virusinfecties, wat voor een soort natuurlijk herstel van het evenwicht zorgt.’

Het virus grijpt in bij overbevolking

‘Zo zou je het kunnen zeggen, ja. We worden er steeds beter in oude of zieke mensen lang te laten leven, ook al hebben ze allerlei aandoeningen en een verzwakt immuunsysteem. En al is het natuurlijk heel goed dat we dat kunnen, je krijgt er dus nieuwe virusproblematiek door, want die virussen evolueren mee. Dat is, uiteindelijk, mijn wetenschappelijk fascinatie: de kracht van zo’n virus. Het verandert waar je bij staat, het is je steeds weer te slim af. Link

Categories: Archief