In de zomerrubriek ‘De optimist’ van het tv-programma EenVandaag mocht bioloog en ecomodernist Hidde Boersma vorige week maandag zijn liefde voor de stad belijden. Ecomodernisten hebben een wat tegendraadse opvatting over ecologie en duurzaamheid. Volgens Boersma is het goed dat mensen geconcentreerd in steden leven, zodat er meer ruimte is voor de natuur. Steden ziet hij als broeinesten van innovatie. Ze gebruiken volgens hem maar 3 procent van het aardoppervlak en herbergen ruim de helft van de wereldbevolking. Een lezer vroeg zich af of die 3 procent niet geflatteerd is, omdat ook niet-bewoonbare gebieden worden meegerekend. Link

Categories: Archief