‘Voor Kierkegaard was wandelen ook een belangrijke vorm van bewegen. Hij ging iedere dag wandelen. In een brief aan een depressief familielid schreef hij: “Verlies nooit de wil om te wandelen. Ik ben weggelopen van mijn grootste problemen en ik ben op mijn beste gedachten gekomen door te wandelen.” Zijn filosofie is dus niet alleen denken in abstractie. Hij leefde zijn filosofie. En nog voor zijn drieëndertigste had hij zes van zijn zeven broers en zussen verloren, zijn ouders waren overleden. hij had een spinal disease, een nare ziekte waardoor hij er gebocheld uitzag en chronische pijn had. En hij was waarschijnlijk klinisch depressief. De man had wel wat te klagen. Desalniettemin gaat een groot deel van zijn werk over het idee dat je moet blijven bewegen, ook al is de uitgangssituatie nog zo vervelend. Er gaat veel kracht uit van die overtuiging.’ Link

Categories: Archief