Beschavingen kunnen worden gerangschikt naar het energieverbruik. Tot 10.000 voor 0 – nul – was de mens afhankelijk van de kracht van de ‘blote handen’ = 1/5 pk. Men leefde in kleine rondtrekkende groepen. Het archief bestond uit overgeleverde verhalen. Het bestaan was hard en kort – de gemiddelde leeftijd was ongeveer 20 jaar -.

Uit: Reis naar de toekomst – Michio Kaku

Het surplus aan opbrengst leidde tot rijkdom en inherent de bescherming daarvan. Rekenkunde, het schrift en tijdmeting – en daarmee ‘boekhouders’ – werden in dit bestel cruciaal evenals de kalender voor zaaien en oogsten. De overvloed leidde tot legers en rijken.

1e Golf Rond 10.000 voor NUL vond er iets plaats wat nog steeds niet helemaal wordt begrepen: er kwam een einde aan een ‘IJSTIJD’. Zo werd landbouw mogelijk. Paarden en runderen werden gedomesticeerd. En waar eerst de blote handen de kracht bepaalden, was het nu mogelijk voor één persoon en een paard – één pk – om hectares grond te bewerken. Landbouw verving de jacht en permanente bewoning werd de norm.

2e Begin 18e eeuw begon de industriële revolutie. Welvaart hing niet meer af van handen en paarden, maar van veel krachtiger machines. Massaproduktie leidde tot welvaart voor de massa. Boeren trokken naar de steden, waar de vraag naar arbeid overvloedig was. De arbeidersklasse was in de beginfase. De verbrandingsmotor gaf een nieuwe impuls aan de onstuitbare groei.

3e In de derde golf wordt met behulp van informatie welvaart gecreëerd. De rijkdom van een land wordt gemeten aan de hand van toegankelijkheid tot informatie. Tot de facto, onbegrensde informatie.

Julian Simon De mensen die nu leven, maken misschien één van de drie of vier meest uitzonderlijke eeuwen in het hele bestaan mee.