1. Wees oprecht en streef er naar, in alles wat je doet, om geen leed te veroorzaken.

2. Ga respectvol om met ons ruimteschip en alle leven daarop.

3. Respecteer altijd het recht op een eigen mening; niet persé die mening of geloof.

4. Negeer het kwaad niet, maar wees altijd bereid misstappen te vergeven.

5. Toets je opvattingen altijd aan feiten.

6. Negeer alle dogma’s: wat zonder bewijs wordt beweerd, kun je – zonder bewijs – negeren.

7. Vertrouw op je eigen verstand; laat je nooit blindelings leiden.

7. Vertrouw op je eigen verstand; laat je nooit blindelings leiden.

8. Stel je bij alles vragen, wees bereid continu te leren en benader alles met verwondering.

9. Of in één zin: leef en handel zodanig, dat je een voorbeeld bent en dat je gedrag de basis kan zijn voor respectvolle wetten.

De deugden-ethiek kent een lange geschiedenis en was tot nog maar kort geleden – en al sedert Aristoteles – de belangrijkste filosofische leer over hoe te leven.

Deze ethiek beveelt aan  om als mens naar de vier kardinale deugden te streven. Dat betekende vooral:

  • rechtvaardig te zijn tegenover je medemens, ieder het zijne, in welke maatschappelijke positie je je ook bevond. Daarvoor was het nodig dat je
  • wijsheid verwierf,
  • moedig was en
  • matigheid bezat, wat inhoudt: over zelfbeheersing beschikken.

Sponville beschrijft in zijn ‘Kleine handleiding over de grote deugden’ de belangrijkste deugden die een waardige, voortreffelijke mens zou dienen na te streven:

  • elementaire beleefdheid, respect voor (belangen van) anderen,
  • trouw aan de medemens en de samenleving, en
  • bezonnenheid – op basis van kennis en intuïtie beschouwen en dan pas oordelen – bij ieder handelen.Dan pas zijn Matigheid, Moed en Rechtvaardigheid mogelijk.

Om tot de Wijze Liefde te geraken is Compassie nodig, Edelmoedigheid, Barmhartigheid, Tolerantie, Goeder trouw en Dankbaarheid jegens anderen. Daarbij moeten we onszelf niet op een voetstuk van Hoogmoedigheid plaatsen, maar blijven streven naar Humor en Zelfspot, Eenvoud, Nederigheid, Zuiverheid en Zachtmoedigheid.