Energiebesparing in zeven stappen

Er is nu wel lang genoeg gepraat, vinden groene pioniers Arie en Martin Kroon. “Laatst was er weer zo’n congres van milieukundigen over een nieuwe duurzaamheidsagenda. Praten, praten, praten. Alles wat we nodig hebben is inmiddels wel bedacht. We moeten nu eens een keer uitvoeren”, zegt Martin.

“Wat we nodig hebben is een sturende overheid”, vult broer Arie aan. “Politieke daadkracht.” Martin: “De tijd van nota’s, notities en studies is nu wel voorbij.” LINK

Scroll to Top