Eerste waterstoffabriek op zee

Dunkelflaute Een waterstofindustrie op zee kan bovendien de oplossing zijn voor een van de grote problemen in een toekomst met vooral hernieuwbare, weersafhankelijk energie van zon en wind. De Dunkelflaute. Het gaat om de winterse periodes van dagen, soms weken, waarin geen glimp zon te zien is en waarin de wind nagenoeg afwezig is. Sta je daar met je zonne- en windparken.

Een van de oplossingen is elektriciteit op te slaan in grote batterijen, maar dat is niet te betalen. Nog wel om dagelijkse dipjes van minuten, desnoods uren op te vangen, maar niet om hele landen dagenlang van stroom te kunnen voorzien. Energie opslaan in batterijen is honderdmaal duurder dan opslaan in de vorm van waterstof, berekende certificeringsinstituut Kiwa vorig jaar.

Het geld is er, nu moet het consortium gaan kiezen op welk platform het eerste waterstoffabriekje komt te staan. Er zijn vier kandidaten: een van de Nam, een van Taqa, een van Total en een van Neptune. De gelukkige winnaar moet op het stroomnet op zee worden aangesloten, want stroom is essentieel.

Plaatsing van de hydrolyzer is een betrekkelijk eenvoudige klus. De pilot is bedoeld om te zien hoe de hydrolyzer zich op zee gedraagt. Want het moge simpele techniek zijn, je moet bijvoorbeeld wel heel schoon water gebruiken. Zout water kan niet: dat levert bij elektrolyse geen waterstof op, maar chloorgas. ‘Misschien gaan we zeewater ontzilten, misschien is het opvangen van regenwater al voldoende’, zegt René Peters van TNO. Link

Scroll to Top