‘Dat draait om drie psychologische basisbehoeften:

verbondenheidautonomie en competentie.

Wanneer aan deze drie behoeften wordt voldaan, ervaren mensen meer welbevinden en motivatie, en dus meer zingeving in hun leven. Zelf voeg ik daar nog ‘welwillendheid’ aan toe – goede dingen doen voor andere mensen.”

Het belangrijkste is denk ik dat je anderen niet langer de normen voor jouw leven laat bepalen. Jaag niet langer de spoken van voorbije tijdperken na. Hunker niet langer naar een zin die van bovenaf is opgelegd. Streef er in plaats daarvan naar je eigen leven – en de levens van degenen om wie je geeft – zinvoller te maken.

De Amerikaanse filosoof John Dewey vat het als volgt samen: ‘Handel zodanig dat je het heden als zo zinvol mogelijk ervaart’. Hoeveel zin jij in je leven ervaart, wordt niet bepaald door een autoriteit buiten jou, of door een mystiek punt in de toekomst. Je kunt het van dag tot dag bepalen, je hele leven door.’ Link

Categories: Archief