De Tweede Kamer heeft onopgemerkt een nieuwe datawet goedgekeurd, de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. “Dat de Tweede Kamer deze vergaande wet -vol data- en uitvoeringsrisico’s- aanvaardt op de dag dat ze haar bevindingen over de kinderopvangtoeslagenaffaire presenteert, is zorgelijk”, schreef D66-parlementariër Kees Verhoeven op Twitter.

Het is zorgelijk dat de nieuwe wet de overheid de vrije hand geeft: ze mag alle gegevens uit publieke en private bronnen aan elkaar koppelen. Eigenlijk moet een wet het specifieke doel noemen waartoe ze bevoegdheden aan overheden verleent, maar van zo’n doelbinding is hier nauwelijks sprake.

De Raad van State was eerder dan ook uitermate negatief over het wetsvoorstel. De wet belooft weliswaar dat aan de toepassing later grenzen worden gesteld, in lagere wetgeving, maar dat gaat dan buiten het parlement om en druist daarmee in tegen de Grondwet. De Raad van State had bovendien geadviseerd de boel op te knippen en een aparte wet te maken voor ieder samenwerkingsverband, zodat controle erop mogelijk is. Dat is er niet.

Categories: Archief