De rechter komt eraan te pas …

… omdat ‘de politiek’ al tientallen jaren niets doet.

Vóór de ‘politieke onderneming’ was er volgens Vino Timmerman de „bijna exclusief economische onderneming”: de stagnatie van de jaren zeventig werd te lijf gegaan met vergaand marktdenken en een grote nadruk op het aandeelhoudersbelang. Dat was toen best te verdedigen, maar nu groeit de maatschappelijke onvrede over ondernemingen – of het nou gaat om de (lobby-)macht van bedrijven, hoge beloningen voor bestuurders, de doorgeslagen flexibilisering van arbeid of sluw gebruik van belastingwetten. Behalve de klimaatambities van Shell stonden ook die van branchegenoten ExxonMobil en Chevron afgelopen week fel in de schijnwerpers, op initiatief van activistische aandeelhouders.

Volgens Timmerman, voor zijn pensionering advocaat-generaal bij de Hoge Raad, moeten bedrijven steeds meer die „politieke dimensie” in hun handelen uitdrukken. „Shell heeft dat mogelijk te weinig gedaan.” >>>

Scroll to Top