De man die “ontdekte” dat economie …

… geen exacte wetenschap is …, maar beter past beter bij sociologie, psychologie … En dat de alwetende, rationele homo economicus geheel niet bestaat. Link – Link

Scroll to Top