Ik denk dat we ons niet voldoende realiseren hoe sterk dat de mate van polarisatie in de VS is versneld. Een ideologische vijand die de tegenpool was van alles waar de Verenigde Staten voor stonden, in ieder geval in het beeld dat Amerikaanse regeringen opriepen, betekende dat er een “we staan hier allemaal samen in” bestond tegen het grote, kwaadaardige Kremlin. Toen viel dat weg. Ik denk dat George W. Bush’ “Oorlog tegen Terreur” dat analytisch verving – tijdelijk. Nu is er niets dat ideologisch op dezelfde manier werkt.

Het was juist dat decennium tussen het einde van de Koude Oorlog en 2001 waarin de politieke polarisatie in de VS krankzinnig werd, totaal krankzinnig, en het Congres in feite stopte met werken. In dat decennium tekende president Clinton de Telecommunicatiewet van 1996, met daarin de fantasie van een ongereguleerd internet. Dat was een soort stichtingsmoment van de technologische problemen waar we vandaag mee leven. En het was ook de tijd waarin de Democraten besloten om in feite Reagan-aanhangers te worden. Zoveel beleid van Bill Clinton was in feite een voortzetting van dat van Reagan. En toch raakte de politieke cultuur hypergepolariseerd.

Obama maakte de fout die Bill Clinton eerder maakte. Hij zette het economische beleid van zijn Republikeinse voorganger voort. Daardoor verlichtte hij niet het lijden van mensen die werden achtergelaten in het waanzinnige tijdperk van het gefinancialiseerde kapitalisme, het soort globalisering dat geen oog heeft voor de problemen van gewone mensen en de meedogenloze wurggreep van Silicon Valley. Dus ik denk dat de regering-Obama, net als de regering-Clinton, een grote verantwoordelijkheid heeft voor onze huidige problemen, omdat ze niet waarmaakten waarvoor ze werden gekozen.

Het is wel belangrijk om te erkennen dat Obama moest werken met een hem vijandig gezind Republikeins Congres. De vraag wordt dan: waarom gingen de Republikeinen in het Congres niet achter Obama staan, waarom demoniseerden ze hem? Waarom besloten Fox News en conservatieve geldschieters zijn regering te ondermijnen? En dan kom je bij de gevestigde economische belangen: het tegenhouden van regulering van de financiële sector en van fossiele-brandstofbedrijven. Onze oliebelangen blijven in de VS altijd de olifant in de kamer. Het gaat dus volgens mij om veel meer dan de persoon van Obama, en zijn ras.’ Link

Categories: Archief