De gulden middenweg?

Een windmolen die stroom levert voor minder dan drie cent per kiloWattuur?

En die ook nog eens per jaar evenveel stroom levert als een pakweg 200 meter hoge ‘gewone’ turbine maar een stuk kleiner is. Een idee voor de omstreden windparken voor de Hollandse kust? Link

Scroll to Top