Select Page

De meeste multinationals hebben tot nu toe maar bescheiden doelen gesteld wat betreft duurzaamheid. Zo stelt Shell in het jaarrapport van 2015 dat in 2050 een CO2-reductie van dertien procent reëel is en vindt Tata Steel een reductie van twintig procent in 2030 ook meer dan genoeg. Eén grote Nederlandse multinational – 74.000 werknemers wereldwijd – vormt een uitzondering. Philips is over 1,5 jaar een CO2-neutraal bedrijf.

Onderhandelingen over het Klimaatakkoord met milieubewegingen en bedrijfsleven verlopen moeizaam. Aan de industrietafel waar de twaalf grootste CO2-uitstoters zitten, worden weinig vorderingen gemaakt. Vooral de oliemaatschappijen staan op de rem en het akkoord dat deze week werd gepresenteerd bevat alleen algemeenheden. De grote vraag wie de noodzakelijke innovaties gaan betalen blijft boven de markt hangen. Volgens bijvoorbeeld Shell zal de overheid flink moeten bijdragen aan reductiemaatregelen als CO2-opslag onder de Noordzee. Link