Select Page

Er huist in ons een existentieel gevoel van onvolkomenheid, en dat verklaart onze drang naar consumptie – dat is bedoeld om het gat te vullen. Dit gevoel van onvolkomenheid is onafhankelijk van het politieke en economische systeem waarin we leven. Wat ik naar voren breng is dus niet per se een kritiek op het kapitalisme, maar een kritiek op de menselijke natuur. De economie, die zichzelf vaak presenteert als een alternatief voor het spirituele, kan nooit onze verlossing zijn, zelfs al werkt alles perfect. Zoals in de film ‘Fight Club’ wordt gezegd: we werken de hele dag in banen die we haten om de spullen te kopen die we niet nodig hebben.” LINK