Skip to content

Bouw in hogere gebieden

    Nederland moet nu al maatregelen nemen om een zeespiegelstijging van meer dan een meter eind deze eeuw het hoofd te bieden. Dat is de belangrijkste conclusie van een rapport van Deltares. Overheden moeten alle grote investeringen in woonwijken en industrie beoordelen op de gevolgen. Dit om te voorkomen dat huidige investeringen de latere keuzes voor strategieën tegen de zeespiegelstijging beperken, schrijven de onderzoekers. Deltares concludeert ook dat huidige plannen sommige mogelijke maatregelen tegen zeespiegelstijging bemoeilijken, zoals de bouw van woonwijken in lager geleden delen van Nederland. >>>

    Tags: