Skip to content

‘Banen zoals we die nu kennen … verdwijnen’

    De datarevolutie zal tot een grote herindeling leiden van de samenleving. Er zijn grote groepen verliezers. De lessen uit het verleden leren dat we goed moeten zorgen voor deze verliezers van dit soort industriële revoluties, anders ontstaan er enorme crises. We moeten als samenleving zorgen dat de mensen die buiten de boot vallen in de nieuwe economie, de ruimte krijgen om zich aan te passen. Doen we dat niet, dan zullen er enorme opstanden komen, zoals we die nu al beginnen te zien; we staan op een cruciale tweesprong.

    De belangrijkste vraag is: wat betekent dit voor werk? De fundamentele uitdaging is: een baan is veel meer dan werk. Een baan geeft ook status, zorgt voor sociale contacten. Dat roept dan ook de vraag op: waar gaan mensen werken in de toekomst, als banen zoals we die nu kennen verdwijnen? We moeten een nieuwe manier vinden om onze identiteit te definiëren, anders dan via onze baan of ons bedrijf. Het is volgens Mayer-Schönberger dan ook hard nodig dat we serieus gaan nadenken over een universeel basisinkomen: een gegarandeerd inkomen voor iedereen. Link

    Tags: